Skip to main content
Skip table of contents

Jira

S Jira Integrací můžete sychronizovat vaše tickety v Jiře s Daktelou.

Jak vytvořit API token

  1. Přihlašte se do https://rid.atlassian.com/manage-profile/security/api-tokens..

  2. Klikněte na Create API token.

  3. Otevře se okno Create an API token, zadejte snadno zapamatovatelný a jednoduchý Label pro váš token a klikněte na Create.  

  4. K Klikněte na Copy to clipboard pro zkopírování tokenu. Vložte zkopírovaný token do skriptu nebo ho někam uložte.

Note:

  • Z bezpečnostních důvodů není možné znovu otevřít token po zavření okna Create an API token. Pokud je to potřeba tak si vytvořte nový API token.

  • Token byste měli mít uložený bezpečně stejně jako další hesla.

Nastavit integraci v Daktele

Zadat údaje z Dynamics 365 do Daktely

V Daktele přejděte na Spravovat → Integrace a v záložce Jira klikněte na Konfigurovat.

Do pole URI instance zadejte URL vaší instance v Jiře https://vašespolečnost.atlassian.net.

Do pole API Klíč vložte API klíč z předešlého kroku.

Do pole Uživatelské jméno zadejte vaše uživatelské jméno v Atlassian.

V dalším kroku vyberte projekt, který chcete synchronizovat s kategorií v Daktele.

Podrobnosti synchronizace

JIRA

Projekt

Vyberte projekt, na kterém pracujete v Jira.

Typ záležitosti

Typy záležitostí v Jira fungují na stejném principu jako kategorie v Daktele.

Etapa

Vyberte stav tasku, který odpovídá aktuální etapě.

Priority

Vyberte prioritu

Synchronizovat aktivity a komentáře

Povolte tuto funkci, aby bylo možné synchronizovat aktivity a komentáře Daktely a Jiry.

Vyberte kategorie ticketů, které mají být synchronizovány s Jira, a poté ve formuláři každé kategorie vyberte vlastní pole, do kterého bude uloženo ID záležitostí Jira - vlastní pole musí být typu Text.

Kategorie ticketů

Vyberte kateogorii ticketu

Vyberte kategorii, kterou jste vytvořili v Daktele pro své tickety.

Výše zvolená kategorie

Zde bude uloženo ID záležitosti Jira.


Jira custom fieldy (vlastní pole)

Vyberte vlastní pole

Zvolte vlastní pole z Jiry.

Vybrané pole

Jedná se o vlastní pole v Daktele; všechny aktualizace v této části se automaticky promítnou do vybraného vlastního pole v Jira.


S Daktelou můžete synchronizovat více než jeden projekt. Stačí kliknout na tlačítko Přidat nový a zopakovat výše uvedené kroky.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.