Skip to main content
Skip table of contents

Znalostní báze – nastavení


Nastavení složek

Nastavení složek

Nastavíte je v sekci Spravovat → Znalostní báze → Složky

Složky slouží pro rozdělení množin článků, na které se vztahují uživatelská práva (vytvořit/číst/upravit/smazat).

Pro vytvoření podsložek, klikněte na již vytvořenou složku a přetáhněte jí pod jinou složku. Pro automatické rozbalování submenu zaškrtněte box v nadřazené složce.

Kliknutím na symbol admina můžete nastavit uživatele kteří budou mít právo zobrazit si danou složku a podsložky. 

Práva na uživatelů na jednotlivé složky nastavíte v Spravovat → Uživatelé → Práva → konkrétní právo → Složky znalostní báze.

Při vytvoření komentáře v článku dané složky je všem uživatelům s právem „upravit“ zasláno upozornění.


Nastavení tagů

Nastavení tagů

Tagy se používají jako klíčová slova, která uživatelům pomohou nalézt relevantní články. Nastavíte je v sekci Spravovat → Znalostní báze Tagy.

Klikněte na Přidat nový, zadejte název tagu a klikněte na Uložit.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.