Skip to main content
Skip table of contents

Minimum Requirements


Infrastruktura

Infrastruktura

Požadavky na konektivitu a šířku pásma

 • Jednosměrná latence (od úst k uchu) maximálně 150 ms

 • 100kbits UP/DOWN na každý souběžný hlasový hovor, plus přenosový výkon pro webové rozhraní Daktela (průměrně 100 kbits DOWN pro každého aktivního agenta)

 • Ztrátovost nejvýše 1 % IP výměn, sítě VoIP 

 • Cílový průměrný jednosměrný jitter méně než 30 ms

 • Volitelné: hlasový provoz označený v DSCP EF podle QoS Baseline a RFC 3246

 • Při použití firewallu ho musí zákazník nakonfigurovat pro VoIP a přenos dat, aby byla zajištěna komunikace mezi on-premise instancí, jejími telefony a platformou Daktela

 • Ve výchozím nastavení vypnutý SIP-ALG na LAN zařízenách a firewallu. V určitých případech může být povolen.

 • Daktela neposkytuje technickou podporu pro LAN infrastrukturu a firewally na straně zákazníka

 • Profesionální LAN infrastruktura založená na min. full duplex 100 Mbit/s switchích typu CAT5e nebo lepších

 • Síť nesmí běžet na plné kapacitě ani při nejvytíženějších časech. Musí být nastavena dostatečná kapacita dle předpokládaného hlasového provozu. Ideální je oddělit a prioritizovat hlasová data, např. pomocí VLAN

 • Při vysokém objemu přenášených dat po místní síti doporučujeme oddělené switche pro IP telefony a počítače

 • IP telefony musí mít validní IP konfiguraci včetně internetové brány určené pro hlasový provoz pomocí DHCP serveru.

Firewall


Zákazník používá telefony SIP/SIPS/WebRTC k ústředně v Daktela Cloud

 • umožnit navázaná spojení

 • odchozí 80/tcp, 443/tcp, 443/udp na IP list (web)

 • odchozí 5060/udp, 5060/tcp, 5061/tcp, 8089/tcp do IP listu (sip)

 • odchozí 10000-20000/udp do IP listu (rtp stream)

 • příchozí - záleží na tom, jaký mají NAT (rtp stream)

>> Provoz UDP není obousměrný, takže je třeba zajistit následující věci:

>> Volitelně povolit příchozí 10000-20000/udp z IP listu (rtp stream)

 • odchozí 990/tcp, 44000-44100/tcp do IP listu (FTPS cmd a datový kanál)

 • odchozí 636/tcp (LDAPS) na IP list - volitelně povolit podle toho, zda takovou službu používá

Zákazník používá telefony SIP/SIPS/WebRTC k místní PBX

 • povolit navázaná spojení

 • příchozí 22/tcp (ssh) z 82.113.42.139, 95.80.200.192 na místní pbx

 • odchozí 10051/tcp (zabbix) z on-premise pbx na 82.113.42.131

 • odchozí 80/tcp, 443/tcp, 443/udp na IP list (web)

 • odchozí 5060/udp, 5060/tcp, 5061/tcp, 8089/tcp na ip list (sip)

 • odchozí 10000-20000/udp do IP listu (rtp stream)

 • odchozí 80/tcp, 443/tcp, 443/udp z on-premise pbx na 95.80.209.239 (služby - sms, sociální integrace)

 • příchozí 80/tcp, 443/tcp, 443/udp z 95.80.209.239 do on-premise pbx (zpětná volání služeb - sms, sociální integrace)

 • příchozí - záleží na tom, jaký mají NAT (rtp stream)

>> Provoz UDP není obousměrný, takže je třeba zajistit následující věci:

>> Volitelně povolit příchozí 10000-20000/udp ze IP listu (rtp stream):

 • odchozí 990/tcp, 44000-44100/tcp do IP listu (FTPS cmd a datový kanál).

 • odchozí 636/tcp (LDAPS) na IP list - volitelně povolit podle toho, zda takovou službu používá.

IP List

 • Daktela LIR: 194.176.107.3/32, 194.176.107.4/32, 194.176.107.5/32, 194.176.107.6/32, 194.176.107.7/32, 194.176.107.8/32, 194.176.107.9/32, 194.176.107.10/32, 194.176.107.12/32, 194.176.107.13/32

 • CloudFlare: 45.133.137.215/32, 45.133.137.217/32, 45.133.137.219/32, 45.133.137.221/32, 45.133.137.224/32, 45.133.137.225/32, 45.133.137.229/32

 • http://OVH.de : 51.68.176.67/32

 • http://OVH.uk : 51.89.161.247/32

Je nutné přidat IP adresu PBX. Můžete ji získat pomocí příkazu ping -c 1 mypbx.daktela.com


Prohlížeče

Prohlížeče

Min. požadavky na prohlížeče

Daktela podporuje aktuální verze prohlížečů Chrome, Firefox, Opera , Safari, Edge.

Min. požadavky pro Daktela Wallboardy

Daktela podporuje aktuální verze prohlížečů Chrome, Firefox, Opera , Safari, Edge. Wallboardy také mohou běžet na některých smart televizích a LCD displayích s aktuální verzí podporovaného prohlížeče.


Hardware a telefony

Hardware a telefony

Softwarové IP telefony

Podpora

Daktela V6 funguje se všemi SW telefony uvedenými výše, Daktela však poskytuje podporu pouze pro softwarový telefon Daktela.

Hardwarové IP telefony

 • Doporučené HW telefony: Yealink IP phones, Cisco SPA, Siemens Gigaset 

 • Transport telefonů nastavený na UDP, povolené kodeky G.711 A-law

Min. požadavky na počítače

 • PC s CPU min. 2.0 GHz (4+ jádra), min. 8 GB RAM (doporučujeme 16 GB RAM), Audio vstup/výstup

 • MacBook s min. 8 GB RAM (doporučujeme 16 GB RAM)


Emaily a tickety

Emaily and Tickety

Požadavky pro odesílání a přijímání emailů pomocí Daktela Helpdesk

 • Daktela musí být jediným emailovým klientem, který schránku používá.

 • Zákazník si musí být vědom povoleného množství odeslaných emailů, aby nedošlo k blokování atd.

 • Zákazník musí poskytnout:

  • přístup k příchozímu a odchozímu mailovému serveru.

  • jakékoli další povinné parametry.

 • Maximální počet znaků v nadpisu je 128


SSL Certifikáty

SSL Certifikáty

Při vytváření certifikátů SSL se obvykle postupuje ve třech krocích:

 1. Vytvořte RSA (2048–4096 bits) nebo ECDSA (256–384 bits) soukromý klíč.

 2. Vygenerujte Certificate Signing Request (CSR)

 3. Získejte CSR podepsaný certifikační autoritou a vytvořte certifikát SSL.

Zákazníci mohou celý proces provést sami nebo požádat společnost Daktela o pomoc s některým z výše uvedených kroků (placená služba) - v tomto případě musí zákazník poskytnout:

 • doménu

 • Jméno společnosti a adresu

 • emailovou adresu pro potvrzení

Pokud zákazníci poskytují společnosti Daktela své vlastní certifikáty:

 • Poskytnutý soukromý klíč nesmí být chráněn heslem, nebo pokud je, musí být heslo poskytnuto.

 • Formát musí být PEM (akceptovány jsou také PFX a DER).

 • Musí poskytnout řetězec zprostředkující certifikační autority od certifikační autority.
JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.