Skip to main content
Skip table of contents

Money S4/S5

Přihlaste se do svého Money S4/S5 jako administrátor a postupujte dle následujícího návodu:


Nastavit API Money S4/S5

Nastavit API Money S4/S5

  1. Připojte svoje Money S4/S5 k API. Prvotní napojení na API vám musí nastavit implementátor Money S4/S5 – pokud je integrace s Daktelou vaše první, kontaktujte prosím přímo Money S4/S5. Po připojení přejděte do Administrace → Výměna dat → REST API → Konfigurace API a zkopírujte URL svého API. Vložíte ho do pole URI instance v dalším kroku.

  2. Přejděte do Administrace → Výměna dat → REST API → Klíče API a vygenerujte Client ID a Client secret. Vložíte je do příslušných polí v dalším kroku.


Nastavit integraci v Daktele

Nastavit integraci v Daktele

Zadat údaje z Money S4/S5 do Daktely

V Daktele přejděte na Spravovat → Integrace a v záložce Money S4/S5 klikněte na Konfigurovat.

Vyberte, do které CRM Databáze chcete synchronizovat vaše data.

Do pole URI Instance zadejte URL API vašeho Money S4/S5.

Do pole ID klienta vložte své Client ID z předchozího kroku.

Do pole Client secret vložte svůj Client secret z předchozího kroku.

Klikněte na Autorizovat.

Namapovat pole CRM

Otevře se seznam CRM polí Daktely. U každého pole, které chcete synchronizovat, vyberte z rozbalovacího seznamu příslušné pole z Money S4/S5. S Daktelou můžete párovat vaše kontakty a objednávky.

Klikněte na Aktivovat.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.