Skip to main content
Skip table of contents

Zařízení MS Teams

Zařízení MS Teams technicky obsluhuje hovory vytočené nebo přijaté pomocí MS Teams. Zařízení MS Teams můžete spravovat v Spravovat → Zařízení → Zařízení MS Teams.


Vytvořit nové zařízení MS Teams/Upravit zařízení MS Teams

Vytvořit nové zařízení MS Teams/Upravit zařízení MS Teams

Chcete-li založit nové zařízení MS Teams, klikněte na tlačítko Přidat nový.

Chcete-li použít již existující zařízení MS Teams jako vzor, klikněte na tlačítko Klonovat ve sloupci Akce.

Chcete-li upravit již existující zařízení MS Teams, klikněte na jeho název.

Otevře se detail zařízení.


Detail zařízení MS Teams

Detail zařízení MS Teams

Nastavte zařízení MS Teams:

Nastavení

Popis

Zařízení MS Teams

Zadejte číslo linky uživatele v MS Teams.

Název

Zadejte název, např. jméno uživatele v MS Teams.

Popis (nepovinný)

Zadejte popis.

K dispozici pro dynamický výběr

Zapnutím zpřístupníte toto zařízení agentům k dynamickému výběru z navigační lišty. Vypnutím umožníte přiřadit zařízení pouze ze Spravovat – Uživatelé – Seznam uživatelů.

Zařízení uložte.


Práce se zařízením

Práce se zařízením

Až zařízení nastavíte, můžete:

  • ho přiřadit uživateli v Spravovat → Uživatelé → Seznam uživatelů, nebo

  • ho vybrat dynamicky, chcete-li ho použít pro právě přihlášeného uživatele.
JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.