Skip to main content
Skip table of contents

Pohoda

Přihlaste se do Pohody jako administrátor a postupujte dle následujícího návodu:


Nastavit mServer

Nastavit mServer

Nastavte a spusťte mServer podle instrukcí dostupných na webu Pohoda. Více informací o mServeru také naleznete zde. Pokud s nastavením mServeru potřebujete pomoct, kontaktujte prosím přímo podporu Pohody.

Po nastavení mServeru budete znát svoje URL a port. Informace zadejte do integrace v Daktele – viz níže.


Nastavit integraci v Daktele

Nastavit integraci v Daktele

Zadat přihlašovací údaje a adresu mServeru

V Daktele přejděte na Spravovat → Integrace a v záložce Pohoda klikněte na Konfigurovat.

Vyberte, do které CRM Databáze chcete synchronizovat vaše data.

Do pole URL instance zadejte URL vašeho mServeru a port, např. https://vasserver.cz:50443. Nezadávejte umístění na serveru "/xml" – přidává se automaticky.

Do pole Uživatelské jméno a Heslo zadejte svoje přístupové údaje do Pohody.

Do pole Ico zadejte IČO vaší společnosti.

Klikněte na Autorizovat.

Namapovat pole CRM

Otevře se seznam CRM polí Daktely. U každého pole, které chcete synchronizovat, vyberte z rozbalovacího seznamu příslušné pole z Pohody.

Klikněte na Aktivovat.
JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.