Skip to main content
Skip table of contents

Provisioning

Automatický provisioning telefonu

 • Provisioning telefonu se používá k automatické konfiguraci vybraných hardwarových SIP zařízení. 

Co vlastně znamená provisioning telefonu?

 • Telefon se po nabootování automaticky připojí k ústředně je a přiřazen k SIP zařízení, 

 • telefony jsou automaticky nakonfigurovány,

 • telefony jsou spravovány v administrátorském rozhraní, 

 • firmware telefonu může být automaticky aktualizován. 

Jak funguje provisioning telefonu? 

 • Telefon se připojí k síti a zašle DHCP požadavek na IP adresu.

 • DHCP server přijme požadavek, přiřadí IP adresu a odešle ji zpátky v DHCP odpovědi. 
  Kromě IP adresy tato odpověď obsahuje také adresu TFTP (Trivial File Transfer Protocol) serveru - ústředna, nebo URL adresu HTTPS (včetně ověřovacích informací). 

 • SIP telefon se připojí do TFTP/HTTPS serveru integrovaném v ústředně. 

 • Server ústředny obsahuje generovaný konfigurační soubor vyhovující konkrétnímu telefonu. 

 • Telefon je nakonfigurován pomocí hodnot, které získal v konfiguračním souboru a po automatickém restartování je připraven k použití. 

Co je třeba? 

 1. V lokální síti telefonů je třeba DHCP server podporující tzv. option 66 (adresa TFTP serveru).

 2. Telefonní síť musí mít přístup k zajišťovací službě (provisioning service) - server ústředny (TFTP/HTTTPS). 

 3. Pouze zvolené telefony podporují automatický provisioning telefonu. 

 4. MAC adresa telefonu musí být přiřazena k SIP zařízení. 

Jak přidat telefon?

 1. Ručně (Spravovat → Zařízení → Provisioning → Instalovaná zařízení), 

 2. Telefony mohou být také importovány ze CSV souboru. 

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.