Skip to main content
Skip table of contents

QA kontroly

Ve Výpisy → QA kontroly si můžete zobrazit seznam QA kontrol. Ty slouží k hodnocení toho, jak dobře operátoři zpracovávají aktivity. Hodnotitelé je mohou vytvářet ve Výpisy → Aktivity.

Chcete-li aby váš operátor mohl číst pouze hodnocení jeho otevřete Spravovat → Uživatelé → Přístupy, otevřete přístup, zapněte Pokročilá nastavení, přejděte na kartu
Výpisy a u QA hodnocení zaškrtněte pouze Číst vlastní hodnocení.

Chcete-li zkopírovat odkaz na detail QA hodnocení, otevřete hodnocení z Výpisů a klikněte na tlačítko Zkopírovat odkaz do schránky v hlavičce formuláře


Seznam QA kontrol

Seznam QA kontrol

Když otevřete QA kontroly, filtr Čas bude automaticky nastaven na Dnes. Chcete-li zobrazit pokusy za jiné časové období, vyberte jedno z přednastavených nebo nastavte vlastní.

Dále můžete filtrovat dle QA formuláře, dle uživatele, který hodnocení Vytvořil/a a dle Kontrolovaného operátora (a jejich skupin). Zaškrtněte symbol přeškrtnutého oka, chcete-li filtrovat i dle deaktivovaných uživatelů. Filtr aplikujte kliknutím na Vyhledat.

Použít můžete také Rozšířený filtr, který se nachází přímo nad tlačítkem Vyhledat.

Chcete-li QA kontroly seřadit dle sloupce, klikněte na jeho název. Klikněte na něj znovu, chcete-li řazení obrátit.

Kliknutím na Export se otevře dialogové okno Export, kde můžete stáhnout tabulku s vašimi QA kontrolami ve formátu .xlsx nebo .csv. Detailní popis exportu naleznete v Hromadných operacích.

Chcete-li QA kontrolu upravit, ve sloupci Akce klikněte na tlačítko Detail.

Chcete-li QA kontrolo smazat, ve sloupci Akce klikněte na tlačítko Smazat.


Upravit QA kontrolu

Upravit QA kontrolu

V seznamu QA kontrol klikněte na tlačítko Upravit ve sloupci Akce. Otevře se detail kontroly, který zobrazuje odpovědi zadaný původním hodnotitelem. 

Výkon operátora ohodnotíte tak, že na základě detailu aktivity na pravé straně vyberte odpovědi na jednotlivé otázky.

Když budete mít všechny vybrané, klikněte na Uložit pro návrat na seznam QA kontrol.JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.