Skip to main content
Skip table of contents

Raynet CRM

Přihlaste se do svého Raynet CRM jako administrátor a postupujte dle následujícího návodu:


Vytvořit API klíč

Vytvořit API klíč

Přihlaste se na adrese https://app.raynet.cz/VaseAdresa

Otevřete rozbalovací menu v pravém horním rohu a klikněte na Nastavení:

V menu nalevo sjeďte dolů, klikněte na API klíče a poté na Nový API klíč:

Vyberte Uživatele – synchronizace s Daktelou se bude provádět pod tímto uživatelem.

Ujistěte se, že vybraný uživatel má přístup ke Klientům a Kontaktním osobám.

Zadejte Popis.

Zkopírujte API klíč.

Klikněte na Uložit.


Nastavit integraci v Daktele

Nastavit integraci v Daktele

Zadat detaily vašeho Raynet CRM a uživatele do Daktely

V Daktele přejděte na Spravovat → Integrace a v záložce Raynet CRM klikněte na Konfigurovat.

Vyberte, do které CRM Databáze chcete synchronizovat vaše data.

Do pole Název instance zadejte část URL po lomítku vašeho Raynet CRM, např. https://app.raynet.cz/NazevVasiInstance

Do pole Uživatelské jméno zadejte uživatelské jméno uživatele (email, kterým se přihlašuje), kterého jste vybrali při vytváření API klíče v předchozím kroku.

Do pole API klíč zadejte klíč API klíč z předchozího kroku.

Klikněte na Autorizovat.

Namapovat pole CRM

Otevře se seznam CRM polí Daktely. U každého pole, které chcete synchronizovat, vyberte z rozbalovacího seznamu příslušné pole z Raynet CRM.

Klikněte na Aktivovat.
JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.