Skip to main content
Skip table of contents

Salesforce

Přihlaste se do svého Salesforce jako administrátor a postupujte dle následujícího návodu:


Resetovat Security Token

Resetovat Security Token

Pokud jste již v minulosti SalesForce propojovali s jinou externí aplikací a již Security Token máte, nemusíte ho resetovat. Tuto část můžete přeskočit a použít stávající Security Token.

Klikněte na svoji profilovou ikonu v pravém horním rohu a poté klikněte na Settings.

V menu nalevo klikněte na Reset My Security Token a poté na tlačítko Reset Security Token.

Váš nový Security Token obdržíte emailem. Je třeba ho zadat do integrace v Daktele.


Vytvořit novou Connected App

Vytvořit novou Connected App

Klikněte na ikonu Nastavení v pravém horním rohu a poté klikněte na Setup.

V menu nalevo sjeďte dolů na Platform Tools, otevřete Apps a klikněte na App Manager:

Klikněte na New Connected App:

Pod Basic Information vyplňte:

Connected App Name: zadejte jakékoli jméno.

API Name: vyplní se automaticky – není třeba měnit.

Contact Email: zadejte libovolnou emailovou adresu.

Ostatní pole můžete ponechat prázdná.

Pod API:

Enable OAuth Settings: pole zaškrtněte. 

Callback URL: zadejte jakékoli (např. https://vaseinstance.daktela.com).

Selected OAuth Scopes: vyberte Access and manage your data (api) a kliknutím na tlačítko Add přesuňte vpravo.

Ostatní nastavení neměňte.

Aplikaci uložte pomocí tlačítka nad formulářem. Otevře se její detail.

Consumer Key and Consumer Secret v následujícím kroku vložte do integrace v Daktele.


Nastavit integraci v Daktele

Nastavit integraci v Daktele

Zadat údaje ze SalesForce do Daktely

V Daktele přejděte na Spravovat → Integrace a v záložce SalesForce klikněte na Konfigurovat.

Pole

Popis

CRM Databáze

Vyberte, do které CRM Databáze chcete synchronizovat vaše data.

URI instance

Zadejte vaše SalesForce URL, např. https://vasejmeno.my.salesforce.com/

Používáte-li SalesForce Lightning, dočasně se přepněte na SalesForce Classic a do tohoto pole vložte URL odtamtud.

Uživatelské jméno

Zadejte uživatelské jméno, kterým se přihlašujete do SalesForce.

Heslo

Zadejte heslo, kterým se přihlašujete do SalesForce.

Bezpečnostní token

Vložte Security Token, který jste vygenerovali v první části návodu.

ID klienta

Zadejte Consumer Key Connected App, který jste vygenerovali v druhé části tohoto návodu.

Client secret

Zadejte Consumer Secret Connected App, který jste vygenerovali v druhé části tohoto návodu.

Klikněte na Autorizovat.

Namapovat pole CRM

Otevře se seznam CRM polí Daktely. U každého pole, které chcete synchronizovat, vyberte z rozbalovacího seznamu příslušné pole ze SalesForce.

Klikněte na Aktivovat.
JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.