Skip to main content
Skip table of contents

Sezení


Přihlášení

Přihlášení

Ve Výpisy → Sezení → Přihlášení si můžete zobrazit, kdy se jednotliví uživatelé kontaktního centra přihlásili a odhlásili z aplikace a jak dlouhá byla jejich sezení.

Seznam přihlášení

Když otevřete Přihlášení, filtr Čas bude automaticky nastaven na Dnes. Chcete-li zobrazit přihlášení za jiné časové období, vyberte jedno z přednastavených nebo nastavte vlastní.

Dále můžete filtrovat dle Uživatele a skupiny uživatelů. Zaškrtněte symbol přeškrtnutého oka, chcete-li filtrovat i dle deaktivovaných uživatelů. Filtr aplikujte kliknutím na Vyhledat.

Použít můžete také Rozšířený filtr, který se nachází přímo nad tlačítkem Vyhledat.

Chcete-li přihlášení seřadit dle sloupce, klikněte na jeho název. Klikněte na něj znovu, chcete-li řazení obrátit.

Kliknutím na Export se otevře dialogové okno Export, kde můžete stáhnout tabulku s vašimi přihlášeními ve formátu .xlsx nebo .csv. Detailní popis exportu naleznete v Hromadných operacích.


Fronty

Fronty

Ve Výpisy → Sezení → Fronty si můžete zobrazit, kdy se jednotliví uživatelé kontaktního centra přihlásili a odhlásili z front a jak dlouho v nich byli přihlášení.

Seznam přihlášení do front

Když otevřete Fronty, filtr Čas bude automaticky nastaven na Dnes. Chcete-li zobrazit přihlášení do front za jiné časové období, vyberte jedno z přednastavených nebo nastavte vlastní.

Dále můžete filtrovat dle Uživatele a skupiny uživatelů. Zaškrtněte symbol přeškrtnutého oka, chcete-li filtrovat i dle deaktivovaných uživatelů. Filtr aplikujte kliknutím na Vyhledat.

Použít můžete také Rozšířený filtr, který se nachází přímo nad tlačítkem Vyhledat.

Chcete-li přihlášení do front seřadit dle sloupce, klikněte na jeho název. Klikněte na něj znovu, chcete-li řazení obrátit.

Kliknutím na Export se otevře dialogové okno Export, kde můžete stáhnout tabulku s vašimi přihlášeními do front ve formátu .xlsx nebo .csv. Detailní popis exportu naleznete v Hromadných operacích.


Pauzy

Pauzy

Ve Výpisy→ Sezení → Pauzy si můžete zobrazit, kdy jednotliví uživatelé kontaktního centra zahájili a ukončili různé druhy pauz a jak dlouho je měli zapnuté.

Seznam pauz

Když otevřete Pauzy, filtr Čas bude automaticky nastaven na Dnes. Chcete-li zobrazit pauzy za jiné časové období, vyberte jedno z přednastavených nebo nastavte vlastní.

Dále můžete filtrovat dle Uživatele a skupiny uživatelů. Zaškrtněte symbol přeškrtnutého oka, chcete-li filtrovat i dle deaktivovaných uživatelů. Filtr aplikujte kliknutím na Vyhledat.

Použít můžete také Rozšířený filtr, který se nachází přímo nad tlačítkem Vyhledat.

Chcete-li pauzy seřadit dle sloupce, klikněte na jeho název. Klikněte na něj znovu, chcete-li řazení obrátit.

Kliknutím na Export se otevře dialogové okno Export, kde můžete stáhnout tabulku s vašimi pauzami ve formátu .xlsx nebo .csv. Detailní popis exportu naleznete v Hromadných operacích.


Volný

Volný

Ve Výpisy → Sezení → Volný si můžete zobrazit, kdy byli jednotliví uživatelé kontaktního centra přihlášeni a připojení, ale neměli žádnou aktivitu.

Seznam volných sezení

Když otevřete Volný, filtr Čas bude automaticky nastaven na Dnes. Chcete-li zobrazit volná sezení za jiné časové období, vyberte jedno z přednastavených nebo nastavte vlastní.

Dále můžete filtrovat dle Uživatele a skupiny uživatelů. Zaškrtněte symbol přeškrtnutého oka, chcete-li filtrovat i dle deaktivovaných uživatelů. Filtr aplikujte kliknutím na Vyhledat.

Použít můžete také Rozšířený filtr, který se nachází přímo nad tlačítkem Vyhledat.

Chcete-li volná sezení seřadit dle sloupce, klikněte na jeho název. Klikněte na něj znovu, chcete-li řazení obrátit.

Kliknutím na Export se otevře dialogové okno Export, kde můžete stáhnout tabulku s vašimi volnými sezeními ve formátu .xlsx nebo .csv. Detailní popis exportu naleznete v Hromadných operacích.


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.