Skip to main content
Skip table of contents

SIP zařízení

SIP zařízení je zařízení, které technicky obsluhuje hovor na linku. SIP zařízení můžete spravovat v Spravovat → Zařízení → SIP zařízení.


What Is the Difference Between an Extension and a Device?

Jaký je rozdíl mezi linkou a zařízením?

Linka je unikátní identifikace operátora v rámci ústředny - tedy je to číslo, které je nutné zadat při vytváření nového uživatele. Linku lze později změnit, ale uživatel musí být odhlášen.

Zařízení technicky obsluhuje hovor. Může být:

  • interní hardwarové – SIP telefon, např. Yealink, Gigaset.

  • interní softwarové – SW SIP telefon, např. Softwarový telefon Daktela, Zoiper, Microsip, WebRTC.

  • externí – číslo mimo ústřednu, např. mobil nebo jiné číslo.

Zařízení není dovolatelné – dovolatelná je pouze linka. Číslo linky se může shodovat s číslem zařízení. Uživatel může mít v jednom okamžiku více zařízení (např. hw telefon v kanceláři a mobil), u kterých si může nastavit dobu vyzvánění.

Příklad

Při vytvoření operátora František je mu přiřazena linka 510. František má několik zařízení – SIP telefon na stole v kanceláři (zařízení 330), softwarový SIP telefon v notebooku (zařízení 821) a mobilní telefon (externí zařízení 777 123 456). Unikátní identifikace – linka – Františka je ale vždy 510. Když tedy bude Františkovi chtít někdo z kolegů zavolat, vytočí číslo 510, které bude vyzvánět na všech Františkových zařízeních nebo v pořadí nastaveném v detailu uživatele.

Pokud nemá uživatel přiřazené žádné zařízení, může si po přihlášení do Daktely na horním panelu vybrat zařízení dynamicky.


Vytvořit nové zařízení/Upravit zařízení

Vytvořit nové zařízení/Upravit zařízení

Chcete-li založit nové zařízení, klikněte na tlačítko Přidat nový.

Chcete-li použít již existující zařízení jako vzor, klikněte na tlačítko Klonovat ve sloupci Akce.

Chcete-li upravit již existující zařízení, klikněte na jeho název.

Otevře se detail zařízení.


Detail zařízení

Detail zařízení

Důležitá nastavení pro použití SIP zařízení:

Nastavení

Popis

Zařízení / Číslo

Zadejte číslo. Musí být jedinečné a později nelze změnit. Budete ho potřebovat pro přihlášení se do hardwarového nebo softwarového telefonu.

Název

Zadejte název – bude se zobrazovat v seznamu vašich zařízení. 

Heslo

Zadejte heslo. Budete ho potřebovat pro přihlášení se do hardwarového nebo softwarového telefonu.

Přenos

Zvolte protokol pro přenos komunikace. Pro většinu případů použití s hardwarovým nebo softwarovým telefonem doporučujeme ponechat výchozí protokol udp. Pro WebRTC je třeba použít protokol wss.

Jazyk

Zvolte jazyk hlášek ústředny.

Volitelně můžete nastavit následující:

Nastavení

Popis

Popis

Zadejte popis, který vám v budoucnu zjednodušší identifikaci zařízení.

Pickup member

Zadejte číslo (0 - 63) skupiny zařízení, která mohou zvednout hovor zvonící na tomto zařízení pomocí obecného vyzvednutí hovoru (výchozí kód služby *8). Viz příklad o řádek níže.

Pickup allow

Zadejte číslo (0 - 63) skupiny zařízení, na kterých může toto zařízení zvednou zvonící hovor pomocí obecného vyzvednutí hovoru (výchozí kód služby *8).

Vyzednutí hovoru – příklad

V detailech zařízení SIP1 a SIP2 do pole Pickup member zadáte „15“.

V detailu zařízení SIP3 do pole Pickup allow a Pickup member zadáte také „15“.

Zařízení SIP3 může zvedat hovory zvonící na zařízení SIP1 nebo SIP2. Zařízení SIP1 a SIP2 nemohou zvedat žádné hovory zvonící na jiných zařízeních.

Povolit hlasovou poštu

Zapněte, chcete-li aktivovat hlasovou poštu. Do hlasové pošty se dostanete pomocí kódu služeb (výchozí je *97 pro vlastní schránku a *98 pro přístup do hlasových schránek ostatních zařízení).

Hlasové zprávy kratší než 3 sekundy systém hlasové pošty ignoruje.

PIN hlasové pošty

Zadejte PIN k hlasové poště. Nechcete-li PIN používat, ponechte pole prázdné.

Email hlasové pošty

Zadejte emailovou adresu, kam se mají zasílat oznámení o nové zprávě v hlasové poště.

Příloha hlasové pošty

Zapněte, chcete-li v emailu s oznámením zaslat i nahrávku hlasové zprávy. V poli Email hlasové pošty musí být vyplněna adresa.

Odstranit hlasovou poštu po odeslání

Zapněte, chcete-li automaticky smazat hlasovou zprávu, když se odešle email s nahrávkou.

Jak dlouho je hlasová schránka uchovávána

Vyberte, jak dlouho chcete, aby byla vaše hlasová pošta uchovávána.

K dispozici pro dynamický výběr

Zapnutím zpřístupníte toto zařízení agentům k dynamickému výběru z navigační lišty. Vypnutím umožníte přiřadit zařízení pouze ze Spravovat – Uživatelé – Seznam uživatelů.

Zařízení uložte.


Práce se zařízením

Práce se zařízením

Až zařízení nastavíte, můžete:

  • ho přiřadit uživateli v Spravovat → Uživatelé → Seznam uživatelů, nebo

  • ho vybrat dynamicky, chcete-li ho použít pro právě přihlášeného uživatele.
JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.