Skip to main content
Skip table of contents

SMS Server

V Aplikace → SMS server si můžete zobrazit přehled vašich přijatých a odeslaných SMS a hromadně odeslat SMS.


Přehled přijatých a odeslaných SMS

Přehled přijatých a odeslaných SMS

Když otevřete Aplikace → SMS server, zobrazí se přehled vašich přijatých a odeslaných SMS.

Kliknutím na název sloupce SMS seřadíte dle daného sloupce. Opětovným kliknutím řazení obrátíte.

Pomocí pole nad seznamem můžete vyhledávat SMS. Pomocí tlačítka Filtr nad seznamem můžete SMS filtrovat.

Kliknutím na tlačítko Export můžete SMS exportovat. Pokud máte aktivní filtr, vyexportují se pouze zafiltrované SMS. Pro více informací viz Hromadné operace.


Odeslat hromadnou SMS

Odeslat hromadnou SMS

 1. Klikněte na tlačítko Nové hromadné SMS nad seznamem SMS. Otevře se dialogové okno Nové hromadné SMS.

 2. Stáhněte šablonu ve formátu .xlsx nebo .csv.

 3. Otevřete soubor šablony. Každá řádka, kterou vyplníte, odpovídá jedné SMS. Vyplňte:

  1. clid: číslo příjemce SMS. Povinné pole.

  2. message: text SMS. Pokud chcete pro text SMS použít šablonu, kterou jste si vytvořili v Daktele, tento sloupce můžete ponechat prázdný. Šablonu vyberete později.

  3. datetime_scheduled: datum a čas, kdy chcete SMS odeslat, ve formátu dd.mm.rrrr hh:mm. Chcete-li všechny SMS odeslat současně, sloupec můžete ponechat prázdný.

 4. Soubor uložte.

 5. Zpět v dialogovém okně Nové hromadné SMS klikněte na Vyberte... a vyberte soubor z bodu 3., nebo ho přetáhněte do šedého pole okolo tlačítka.

 6. Vyberte, kterou Frontu chcete pro odeslání SMS použít.

 7. Vyberte Šablonu, kterou chcete použít jako text vašich SMS. Pokud jste vyplnili sloupec message v souboru s SMS, šablonu nevybírejte.

 8. Vyberte Naplánovaný čas, kdy se SMS mají odeslat. Pokud jste vyplnili sloupec datetime_scheduled v souboru s SMS nebo pokud chcete SMS odeslat ihned, pole ponechte prázdné.

 9. Vyberte Status, který se nastaví u SMS aktivity.

 10. Klikněte na Odeslat.
JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.