Skip to main content
Skip table of contents

Speech-To-Text

Integrace Speech to text vám umožňuje posílat nahrávky hovorů do vašeho konvertoru STT, aby byly převedeny na text. Posílají se následující data na URL kterou specifikujete.

 • raw wav soubor s daty nahrávky hovoru z vybrané fronty

 • řetězové dotazy ohledně hovoru

  • ID hovoru (např. 61ba02b09b3638.15004925)

  • unikátní jméno aktivity (např. activities_61ba02b096fee551580206)

  • unikátní jméno uživatele (např. operator_cz)

  • čas (např. 15/12/2021 15:58:56)

Pokud je připojení k zadanému koncovému bodu neúspěšné, systém se pokusí odeslat data ještě dvakrát během následujících 6 hodin.

Nastavení Integrace

Pro zahájení používaní Speech to text, prosíme pošlete následující na daktela@daktela.com:

 • URL vašeho Speech to text konventoru

 • seznam front na kterých chcete používat Speech to text

Příklad poslaných dat:

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.