Skip to main content
Skip table of contents

Statistiky

Pomocí statistik lze zpětně zobrazit události vykonané operátory na Vaší ústředně.

Statistiky jsou rozděleny dle typu. Popis jednotlivých statistik se po jejich otevření zobrazí vedle jejich jména v nadpise.

Popis sloupců se zobrazí přejetím myší.


Náhled okna Statistiky

Náhled okna Statistiky

Pro každou statistiku můžete nastavit filtrování dle času, vybrat fronty a uživatele, kteří mají být zahrnuti, a nastavit další filtry dle jednotlivých typů statistik.

  1. Nastavte časové rozpětí. Vyberte fronty a uživatele. Podle toho, jakou statistiku jste vybrali, se zobrazí další filtry, viz přehled níže.

  2. Vyberte statistiku.

  3. Popis vybrané statistiky. Klikněte na otazník a zobrazí se další informace o statistice.

  4. Exportovat statistiku do PDF.

  5. Exportovat statistiku do Excelu.

  6. Vyberte sloupce.

  Když vyberete statistiku, můžete zobrazit popis jednotlivých sloupců podržením myši nad jeho názvem.

IVR Volby – popis sloupců v části Tlačítka

IVR Option – Buttons Column descripton

Sloupec

Popis

1

Číselné volby v IVR.

h

Zavěšeno zákazníkem v IVR.

i

Neplatná volba.

t

Vypršení časového limitu.


Přehled filtrů

Přehled filtrů

Přehled filtrů, které jsou k dispozici pouze u některých statistik.

Filtr

K dispozici u statistik

Popis

Časová osa

 • Počty aktivity podle času

 • Práce na hovorech podle času

 • Hovory podle času

 • Intervaly SLA hovorů podle času

 • Web chaty podle času

 • Webový chatbot podle času

 • WEB intervaly SLA podle času

 • SMS chaty podle času

 • SMS intervaly SLA podle času

 • FBM chaty podle času

 • FBM intervaly SLA podle čas

 • WAP chaty podle času

 • VBR chaty podle času

 • Kampaně podle času

 • Tickety podle času

 • Míra řešení ticketů podle času

 • Rychlost řešení ticketů podle času

 • Hodnocení NPS podle času

Zvolte zobrazení statistky v různém časovém dělení.

SLA

 • Hovory podle času

 • Hovory podle front

 • Hovory podle uživatelů

 • Příchozí hovory dle místních čísel

Filtrujte dle max. času, do kterého by měli operátoři hovor zvědnout od doby, kdy začne zvonit. Výchozí čas je 20 sekund.

Přeskakovat zavěšené

 • Hovory podle front

 • Hovory podle uživatelů

 • Příchozí hovory podle místních čísel

Filtrování hovorů, které byly zavěšeny před uplynutím zvoleného času.

Min. doba čekání

 • Zmeškané hovory

Filtrujte zmeškané hovory podle toho, jako dlouho volající čekali, než zavěsili.

Minuty / Hodiny

 • Zmeškané hovory

Filtruje hovory podle toho, jak dlouho operátorům trvalo zavolat zpět na zmeškaný hovor.

Intervaly

 • Intervaly SLA

 • Intervaly SLA hovorů podle času

 • Intervaly SLA hovorů podle front

 • Web intervaly SLA podle času

 • Web intervaly SLA podle front

 • SMS intervaly SLA podle času

 • SMS intervaly SLA podle front

 • FBM intervaly SLA podle času

 • FBM intervaly SLA podle front

Nastavte přehled toho, jak dlouho operátorům trvalo zvednout hovor.

Místní číslo

 • Příchozí hovory podle místních čísel

Filtrujte hovory dle místního čísla.

Popis místního čísla

 • Příchozí hovory podle místních čísel

Filtrujte hovory dle popisu místního čísla.

Kategorie

 • Tickety podle času

 • Tickety podle uživatelů

 • Tickety podle kategorií

 • Tickety podle společností

 • Tickety podle statusů

 • Míra řešení ticketů podle času

 • Míra řešení ticketů podle kategorií

 • Míra řešení ticketů podle uživatelů

 • Rychlost řešení ticketů podle času

 • Rychlost řešení ticketů podle kategorií

 • Rychlost řešení ticketů podle uživatelů

Filtrujte tickety dle kategorie.

Společnost

 • Tickety podle společností

Filtrujte tickety dle společnosti.

Omezení řádků

 • Tickety podle společností

Omezte počet řádků pro zahrnutí do statistiky.

QA Form

 • Hodnocení QA podle front

 • Hodnocení QA podle uživatelů

Filtrujte podle QA formuláře, který byl použitý při hodnocení.

Interval

 • Rychlost řešení ticketů podle času

 • Rychlost řešení ticketů podle kategorií

 • Rychlost řešení ticketů podle uživatelů

Zvolte, zda chcete dobu řešení ticketů zobrazit v hodinách nebo dnech.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.