Skip to main content
Skip table of contents

SugarCRM

SugarCRM je systém pro správu komunikace s koncovými zákazníky plný funkcí, který je obvykle dostupný jako cloudové řešení.


Konfigurace API platform

Konfigurace API platform

Otevřete SugarCRM a klikněte na Profile → Admin → V Developer Tools.

Klikněte na Configure API Platforms.

Přidejte Daktelu do API Platforms


Nastavit integraci v Daktele

Nastavit integraci v Daktele

Zadat údaje z SugarCRM do Daktely

V Daktele přejděte na Spravovat → Integrace a v záložce SugarCRM klikněte na Konfigurovat.

Vyberte, do které CRM Databáze chcete synchronizovat vaše data.

Do pole URI Instance zadejte URL API vašeho SugarCRM.

Do pole Uživatelské jméno a Heslo zadejte svoje přístupové údaje do SugarCRM.

Do pole ID klienta zadejte „sugar“.

Pokud má uživatel nastavený Client secret, zadejte tuto hodnotu do pole Client secret.

Klikněte na Autorizovat.

Namapovat pole CRM

Otevře se seznam CRM polí Daktely. U každého pole, které chcete synchronizovat, vyberte z rozbalovacího seznamu příslušné pole z SugarCRM.

Klikněte na Aktivovat.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.