Skip to main content
Skip table of contents

Trasování uživatelů

Ve VýpisyTrasování uživatelů naleznete detailní přehled aktivit jednotlivých uživatelů.


Přehled

Přehled

V horní části stránky Trasování uživatelů naleznete přehled uživatelových aktivit ve vybraném časovém období.

  1. Vyberte den nebo týden, který chcete zobrazit (podle toho, co vyberete v bodu 2.)

  2. Vyberte, zda chcete zobrazit aktivity za Den nebo Týden. Pokud vyberete den, můžete ho dále rozdělit pomocí tlačítka Minuty.

  3. Vyberte uživatele, jehož aktivity chcete zobrazit.

  4. Zaškrtněte, chcete-li zobrazit i deaktivované uživatele.

Klikněte na aktivitu, jejíž detail chcete otevřít. Popis detailů jednotlivých typů aktivit naleznete v Interakcích.


Statistika

Statistika

Pod přehledem naleznete statistiku vybraného uživatele za zvolené časové období.

  • Hovory: jak dlouho uživatel telefonoval / doba hovoru. Počet uzavřených hovorů.

  • Emaily: jak dlouho uživatel psal emaily. Počet uzavřených emailů.

  • SMS/Web/Messenger/WhatsApp/Viber chaty: jak dlouho uživatel psal chaty. Počet uzavřených zpráv/chatů.

  • Tickety: počet upravených a uzavřených ticketů.

  • Pauzy: jak dlouho uživatel byl na placených a neplacených pauzách.

  • Přihlásit: jak dlouho uživatel byl přihlášen v připraveném stavu a jak dlouho z toho byl volný.


Seznam aktivit

Seznam aktivit

V dolní části stránky naleznete seznam všech jednotlivých aktivit, které jsou součástí přehledu a statistik výše.

Kliknutím na symbol oka ve sloupci Akce otevřete detail aktivity. Popis detailů jednotlivých typů aktivit naleznete v Interakcích.

Chcete-li seznam aktivit exportovat, klikněte na tlačítko PDF Export nebo Excel export.


Přístup k Trasování uživatelů

Přístup k Trasování uživatelů

Přejděte na Spravovat → Uživatelé → Přístupy → konkrétní přístup → Rozšířená nastavení → záložka Výpisy a zaškrtněte Trasování uživatelů (User tracing).

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.