Skip to main content
Skip table of contents

Verze 6.24

Naše nejnovější verze přináší mnoho zlepšení, které mají za cíl zlepšit váš celkový uživatelský zážitek. Zavádíme nové nástroje a funkcionality, které zefektivňují práci a zlepšují interakce se zákazníky. Doufáme, že našim uživatelům tato zlepšení umožní pracovat účinněji a dodávat tak zákazníkům co nejlepší zákaznický zážitek.

Seznam nejdůležitějších nových funkcionalit ve verzi 6.24 si také můžete prohlédnout v PDF Informace k nové verzi.

Seznam nových funkcionalit si můžete také přehrát v našem videu k nové verzi.


Zbrusu nový WebRTC softwarový telefon

Od verze 6.24 Daktely už nebudete potřebovat žádný externí software, abyste mohli volat. Od této verze totiž je součástí Daktely WebRTC softwarový telefon, který otevřete jedním kliknutím. Navíc jsme díky automatizaci složitého procesu razantně zjednodušili prvotní nastavení telefonu.

Kde to najdu?

WebRTC zařízení nyní mají vlastní oddělení.

Najdete je v Spravovat → Zařízení → WebRTC zařízení. Po přihlášení do WebRTC zařízení softwarový telefon otevřete kliknutím na tlačítko v navbaru aplikace.


Daktela AI Agent

Implementovat vlastního AI chatbota v kontaktním centru nikdy nebylo jednodušší. Daktela AI Agent může např. odpovídat na dotazy, které vám zákazníci pokládají opakovaně, nebo od nich sbírat informace. Zapojit svoje skutečné operátory můžete, pouze pokud je to nezbytné. Díky našemu novému widgetu v chatových aktivitách budou mít operátoři během chatů k dispozici informace, které AI Agent sesbíral, jako např. čísla objednávek nebo adresy. Můžete samozřejmě jednoduše zjistit, kolik konverzací AI Agent vyřídil a čeho se týkaly – vše je dostupné v našich nativních reportovacích nástrojích.

Kde to najdu?

Widget AI Agent si nastavíte v Nastavení widgetů v Spravovat → Fronty.

Operátor si také může zobrazit zprávy mezi zákazníkem a AI Agentem přímo ve widgetu Webchat. Konverzace AI Agenta si můžete zobrazit přímo ve Výpisech nebo Reportingu vyfiltrováním uživatele „AI Agent“

Pro zprovoznění Daktela AI Agenta je potřeba další nastavení. Pokud o službu máte zájem, prosím kontaktujte nás.


Našeptávání, vstoupení a převzetí v monitorování hovorů

Teamleadeři nyní mohou svým operátorům z monitorování během hovorů pomoci. Pokud mají daná práva, po zahájení monitorování hovoru z Realtime panelu budou moct použít tyto typy monitorování:

  • Našeptávat – otevře se kanál pouze mezi teamleaderem a operátorem

  • Vstoupit – teamleader vstoupí do hovoru a uslyší ho operátor i volající

  • Převzít – teamleader odstraní operátora z hovoru

Kde to najdu?

Práva na Typy monitorování hovorů teamleaderům přiřadíte v Spravovat > Uživatelé > Práva.

Monitorování zahájíte z Aplikace →  Realtime ze sekce Aktivity


Požádat o pomoc během hovoru

Operátoři nyní mohou během hovoru požádat svého nadřízeného o pomoc kliknutím na tlačítko Požádat o pomoc přímo v hovoru.

Teamleadeři poté v Realtime panelu pomocí zvýraznění uvidí, kteří operátoři potřebují pomoct. Díky typům monitorování Našeptávat a Vstoupit se mohou do hovoru zapojit a operátorům pomoct.


Vylepšení QA hodnocení

V některých případech by QA hodnocení měla být pouze mezi hodnotitelem a hodnoceným operátorem. Ostatní by hodnocení neměli moct otevřít. Přidali jsme tedy možnost, aby operátoři viděli pouze QA hodnocení aktivit, kterých se zúčastnili, a hodnocení jejich kolegů jim skrývat. Nyní také lze jednoduše sdílet QA hodnocení díky odkazům, které otevřou přímo detail hodnocení.

Kde to najdu?

Otevřete Spravovat → Uživatelé → Přístupy,

otevřete přístup, zapněte Pokročilá nastavení, přejděte na kartu Výpisy a u QA hodnocení zaškrtněte pouze Číst vlastní hodnocení. Chcete-li zkopírovat odkaz na detail QA hodnocení, otevřete hodnocení z Výpisů a klikněte na tlačítko Kopírovat v hlavičce formuláře


Priority a míchání pro kampaňové databáze

Vyberte si, v jakém pořadí se budou načítat vaše kampaňové záznamy, a nastavte si tak kampaně přesně podle svých potřeb. Zvolte, zda chcete nejdříve navolat všechny záznamy z databáze s nejvyšší prioritou, než začnete s těmi z databází s nižší prioritou, nebo zda chcete míchat záznamy ze všech vašich dostupných databází v poměru, který si můžete přesně nadefinovat.

Kde to najdu?

Nejdříve otevřete Spravovat → Fronty, otevřete kampaňovou frontu a vyberte Způsob výběru záznamů – buď Podle priority databáze nebo Míchat záznamy z více databází.

Poté přejděte do Spravovat → Typy záznamů, najděte typ záznamu spojený s vaší kampaňovou frontou, otevřete Databáze ve sloupci Relace a nastavte buď Prioritu nebo Poměr míchání


Výběr časové zóny

Abychom zákazníkům usnadnili práci odkudkoliv na světě, zavedli jsme možnost vybrat si na úrovni uživatele časovou zónu. Pokud je váš tým rozmístěný ve více zemích, každý nyní uvidí správné časové údaje.

Kde to najdu?

Vaši časovou zónu nastavujeme automaticky dle časové zóny vašeho počítače. Pokud ji potřebujete změnit manuálně, otevřete Můj profil v pravém horním rohu a tam ji vyberte.


Mazání příloh

Přidali jsme možnost mazat přílohy v ticketech a CRM, abyste měli pod kontrolou množství dat, která máte uložená.

Kde to najdu?

Otevřete Spravovat → Uživatelé → Přístupy, otevřete přístup, zapněte Pokročilá nastavení, přejděte na kartu Spravovat a u Mazat přílohy zaškrtněte DPO.


Automatické otevření karty

Když otevřete ticket, položku CRM nebo záznam, nyní si můžete vybrat, která karta má být automaticky otevřená, takže na první pohled uvidíte data, která pro vás jsou nejdůležitější, bez nutnosti dalšího klikání

Kde to najdu?

Nastavení naleznete u daného modulu v poli Výchozí karta:

Nastavení ticketů naleznete v Spravovat → Tickety → Kategorie → detail kategorie.

Nastavení CRM kontaktů a společností naleznete v Spravovat → CRM → Databáze → detail databáze.

Můžete vybrat jinou kartu pro kontakty a pro společnosti.

Nastavení CRM záznamů naleznete v Spravovat → CRM → Záznamy → detail záznamu.

Nastavení Záznamů naleznete v Spravovat → Typy záznamů → detail typu záznamu.


Rich Text Editor ve webchatech

V nové verzi můžete ve webchatech zapnout WYSIWYG editor a posílat tak krásné formátované zprávy.

Kde to najdu?

Otevřete Spravovat → Fronty, otevřete webchatovou frontu a zapněte Povolit HTML editor. Poté se bude zobrazovat ve všech chatech, které používají danou frontu.


Export reportů do PDF

Reporty jsou výkonným nástrojem pro periodické zobrazování vašich statistik a analytik. Nyní je můžete exportovat do PDF, které obsahuje veškerá data a grafy.

Kde to najdu?

Otevřete Reporting → Reporty, otevřete report a klikněte na tlačítko Export do PDF.


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.