Skip to main content
Skip table of contents

Daktela zařízení

Daktela zařízení je softwarový telefon, který je součástí aplikace Daktela a může zcela nahradit externí SW telefon.

Podporované prohlížeče pro WebRTC klienta jsou:

  • Google Chrome

  • FireFox


Vytvořit nové Daktela zařízení/Upravit Daktela zařízení

Vytvořit nové Daktela zařízení/Upravit Daktela zařízení

Chcete-li založit nové Daktela zařízení, klikněte na tlačítko Přidat nový.

Chcete-li použít již existující Daktela zařízení jako vzor, klikněte na tlačítko Klonovat ve sloupci Akce.

Chcete-li upravit již existující Daktela zařízení, klikněte na jeho název.

Otevře se detail Daktela zařízení.

Detail zařízení

Důležitá nastavení pro použití Daktela zařízení:

Nastavení

Popis

Daktela zařízení

Zadejte číslo. Musí být jedinečné a později nelze změnit.

Název

Zadejte název – bude se zobrazovat v seznamu vašich zařízení.

Heslo

Zadejte heslo.

Popis

Zadejte popis, který vám v budoucnu zjednodušší identifikaci zařízení.

K dispozici pro dynamický výběr

Zapnutím zpřístupníte toto zařízení agentům k dynamickému výběru z navigační lišty. Vypnutím umožníte přiřadit zařízení pouze ze Spravovat – Uživatelé – Seznam uživatelů.

Aplikace

Zvolte kde chcete vaše zařízení používat. Můžete zvolit Mobil, Web nebo Desktop.

Jazyk

Zvolte jazyk hlášek ústředny.


Práce se zařízením

Práce se zařízením

Až zařízení nastavíte, můžete:

  • ho přiřadit uživateli v Spravovat → Uživatelé → Seznam uživatelů, nebo

  • ho vybrat dynamicky, chcete-li ho použít pro právě přihlášeného uživatele.


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.