Skip to main content
Skip table of contents

Aristotelos

Integrace s Workforce management software AristoTelos umožňuje:

 • Propojení plánu směn se skutečnými stavy agentů v Daktele

 • Okamžité načítání dat bez dalších prodlev

 • Možnost porovnání odchylek v odpracovaných směnách, např. když agent odpracuje méně, než má stanoveno

 • Jednoduchá instalace a konfigurace přímo v rozhraní Daktely


Vytvořit klientskou aplikaci

Vytvořit klientskou aplikaci

Novou klientskou aplikaci vytvoříte v hlavním menu NastaveníKlientské aplikace, kliknutím na Nová položka v záhlaví tabulky. Na formuláři v záložce Základní údaje vyplňte Název klientské aplikace a zaškrtněte pole Přístup povolen. Id klienta zkopírujte a vložte do pole ID aplikace v konfiguraci integrace v Daktele.

V záložce Práva přidejte právo API_UpdateAgentStates pro jednotku Global. Období platnosti nechte nevyplněné.

V záložce Secrets vytvořte nový autorizační kód. Autorizační kód (secret) si ihned zkopírujte, po uložení již nebude k dispozici. Secret zkopírujte a vložte do pole Client secret v konfiguraci integrace v Daktele.


Nastavit integraci v Daktele

Nastavit integraci v Daktele

Zadat údaje z AristoTelos do Daktely

V Daktele přejděte na Spravovat → Integrace a v záložce Aristotelos klikněte na Konfigurovat.

Do pole Název zadejte jakýkoli název.

Do pole URL aplikace zadejte adresu vašeho systému Aristotelos.

Do pole ID aplikace zadejte Id klienta z předchozího kroku.

Do pole Client secret zadejte Secret z předchozího kroku. 

Klikněte na Autorizovat.


Další nastavení Aristotelos

Další nastavení AristoTelos

 1. V AristoTelovi všem zaměstnancům, kteří mají účet v Daktele, nastavte na kartě zaměstnance v poli „Id v Externím systému 2“ uživatelské jméno zaměstnance, které používá v Daktele.

 2. Vytvořte externí stavy zaměstnanců v AdministraceExterní stavy zaměstnanců:


  Login, Logout a Ready jsou povinné stavy. Ostatní Not Ready stavy je třeba nastavit tak, aby se Kód důvodu přesně shodoval s názvem Not Ready stavu v Daktele. Stav operátora zůstane prozatím nevyplněný.

 3. Vytvořte stavy zaměstnanců, se kterými budete chtít pracovat v AristoTelovi v Administrace > Stavy zaměstnanců:


  Ve formuláři pro stav zaměstnance jsou důležité žlutě vyplněné údaje. V poli „Ukončovací stavy“ je seznam Externích stavů z Daktely, které, pokud nastanou, tak tento stav zaměstnance v AristoTelovi ukončí.

 4. Vraťte se zpět k externím stavům Administrace → Externí stavy zaměstnanců a doplňte pro jednotlivé stavy pole Stav operátora (tj. stav v AristoTelovi), který se má na externí stav (stav v Daktele) mapovat.

 5. Zobrazení stavů operátorů na plánu směn zapnete přepínačem Stavy zaměstnanců v záložce Zobrazit a nastavením časového období na jeden den.


  Pro každého zaměstnance jsou zobrazeny dva řádky. První s plánovanými aktivitami během směny a druhý s reálnými stavy z telefonie.
JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.