Skip to main content
Skip table of contents

Azure AD

Používáte-li i integraci pro synchronizaci CRM s (cs) Dynamics 365, doporučujeme registrovat 2 různé aplikace.


Registrovat aplikaci

Registrovat aplikaci

Na https://portal.azure.com/ se přihlaste jako administrátor.

Otevřete menu vlevo a přejděte na Azure Active Directory:

Z menu otevřete App registrations a klikněte na New registration:

Zadejte název aplikace, např. Integrace Daktela, a klikněte na Register:

Zkopírujte Application (client) ID a vložte ho do pole ID aplikace v integraci v Daktele – viz poslední krok. 


Přidat Redirect URI

Přidat Redirect URI

V menu v detailu aplikace, kterou jste vytvořili v prvním kroku, přejděte na Authentication v menu vlevo. Poté pod Platform configurations klikněte na Add a platform:


V okně Configure platforms klikněte na Web:

V okně Configure Web do pole Redirect URIs zadejte URL vaší instance Daktela. Poté v dolní části klikněte na Configure:


Přidat do aplikace client secret

Přidat do aplikace client secret

V menu v detailu aplikace, kterou jste vytvořili v prvním kroku, přejděte na Certificates & secrets a pod Client secrets klikněte na New client secret:

Do pole Description zadejte krátký popis a v rozbalovacím menu Expires vyberte nejdelší možnou dobu (24 months). Klikněte na tlačítko Add.

U nově vytvořeného Secretu zkopírujte Value a vložte ji do pole Client secret v integraci v Daktele – viz poslední krok. 


Nastavit integraci v Daktele

Nastavit integraci v Daktele

V Daktele přejděte na Spravovat → Integrace a v záložce Azure AD klikněte na Konfigurovat.

Do pole Název zadejte jakýkoli název.

Do pole ID aplikace zadejte Application ID z prvního kroku.

Do pole Client secret zadejte Value Client secretu z druhého kroku.

Klikněte na tlačítko Aktivovat.


Nastavit autentizační metodu uživatelům

Nastavit autentizační metodu uživatelům

Přejděte do Spravovat → Uživatelé → Seznam uživatelů.

Otevřete detail uživatele, kterému chcete nastavit autentizační metodu.

U Typu ověření vyberte Název, který jste zadali při nastavování integrace v Spravovat → Integrace (viz krok Nastavit integraci v Daktele výše).

Chcete-li uživateli umožnit přihlašování jak pomocí Azure AD, tak uživatelským jménem a heslem:

  1. Zapněte Povolit OAuth hesla v Spravovat → Globální nastavení.

  2. Zadejte heslo v detailu uživatele v Spravovat → Uživatelé → Seznam uživatelů.
JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.