Skip to main content
Skip table of contents

Časové skupiny

Nastavte svoji otevírací dobu, státní svátky a další časové intervaly, které potřebujete. Použijete je při směrování vašich hovorů, SMS a chatů v Časových podmínkách.


Vytvořit novou Časovou skupinu/Upravit Časovou skupinu

Vytvořit novou Časovou skupinu/Upravit Časovou skupinu

Přejděte na Spravovat → Nastavení → Časové skupiny. Zobrazí se seznam vašich Časových skupin.

Chcete-li založit novou časovou skupinu, klikněte na tlačítko Přidat nový.

Chcete-li použít již existující časovou skupinu jako vzor, klikněte na tlačítko Klonovat ve sloupci Akce.

Chcete-li upravit již existující časovou skupinu, klikněte na její název.

Otevře se detail časové skupiny.


Hlavička

Hlavička

Vyplňte pole Název Popis (volitelný). 

Skupiny: spojte časovou skupinu, kterou právě upravujete, s další časovou skupinou. Takovéto nastavení časových skupin umožní, že nebudete muset za sebe řetězit časové podmínky ve směrování. Viz příklad:

Propojení časových skupin – příklad

Vaše společnost má 2 oddělení, která mají různou otevírací dobu (např. obchodní oddělení a technická podpora), ale o státních svátcích má celá firma zavřeno.

Nejdříve vytvořte časovou skupinu „Státní svátky“. Nastavte jednotlivé státní svátky dle instrukcí v oddělení Definice níže.

Poté vytvořte časovou skupinu „Obchod“. Do pole Skupiny zadejte časovou skupinu „Státní svátky“. Nastavte otevírací dobu obchodního oddělení, např. Po-Pá, 9-17.

Nakonec vytvořte časovou skupinu „Podpora“. Do pole Skupiny opět zadejte časovou skupinu „Státní svátky“. Nastavte otevírací dobu technické podpory, např. Po-Pá, 7-19.

Obě oddělení budou mít o státních svátcích zavřeno a v ostatní dny budou zároveň mít vlastní otevírací bodu.


Definice

Definice

V poli Typ vyberte, zda chcete nastavit čas, kdy máte otevřeno, nebo zavřeno.

V poli Systém vyberte, zda chcete nastavit Vlastní rozsah data a času nebo vybrat z přednastavených státních Svátků v zemích, kde působíte.

Země, jejichž státní svátky se zde zobrazují, nastavíte v Spravovat → Globální nastavení → Státní svátky – země.

Pokud jste vybrali Vlastní, nastavte rozsah času, dne v týdnu, dne, měsíce a roku.

Pokud jste vybrali Svátek, z rozbalovacího seznamu vyberte konkrétní svátek a nastavte čas.

Použijte pouze pole, která potřebujete – zbytek můžete ponechat prázdný.

Pomocí tlačítka Simulace v pravém horním rohu můžete otestovat, zda konkrétní datum a čas budou vyhodnocené jako Otevřeno, nebo Zavřeno (od verze 6.19.13).

Pokud nastavíte v Definicích pouze Typ: Zavřeno, v ostatní době budete mít otevřeno. Pokud však nastavíte alespoň jeden Typ: Otevřeno, otevřeno budete mít pouze v době nastavené v těchto Definicích.

Stejná logika, ale obráceně, platí také, když nastavíte pouze Typ: Otevřeno.

Příklad – nevhodné nastavení:

  1. Časovou skupinu nastavíte tak, že máte zavřeno na všechny státní svátky, tedy že všechny ostatní dny máte otevřeno. Otevírací dobu Po-Pá 8-17 máte nastavenou v jiné časové skupině, kterou zadáte do pole Skupiny v hlavičce.

  2. Rozhodnete se, že 1. ledna chcete mít otevřeno. U Definice 1. ledna tedy změníte Typ na Otevřeno.

  3. Nyní máte otevřeno POUZE 1. ledna, ostatní dny máte zavřeno.

Příklad – správné nastavení:

  1. Časovou skupinu nastavíte tak, že máte zavřeno na všechny státní svátky, tedy že všechny ostatní dny máte otevřeno. Otevírací dobu Po-Pá 8-17 máte nastavenou v jiné časové skupině, kterou zadáte do pole Skupiny.

  2. Rozhodnete se, že 1. ledna chcete mít otevřeno. Z časové skupiny smažete Definici 1. ledna.

  3. Nyní máte zavřeno ve všechny státní svátky kromě 1. ledna.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.