Skip to main content
Skip table of contents

Externí uživatelé

Tento modul umožňuje Vašim klientům připojit se do ústředny a prohlédnout si své tickety nebo i tickety jejich společnosti.

Spravovat → Uživatelé → Externí uživatelé nastavíte jejich přihlašovací údaje.

Klienti se do ústředny můžou přihlásit na adrese vaseustredna.daktela.com/clients/login/ pomocí uživatelského jména a hesla, které nastavíte v tomto modulu.

Na adrese vaseustredna.daktela.com se externí uživatele přihlásit nemůžou.


Vyvtořit nového Externího uživatele/Upravit externího uživatele

Vyvtořit nového Externího uživatele/Upravit externího uživatele

Chcete-li vytvořit nového Externího uživatele, klikněte na Přidat nový v pravém horním rohu. Chcete-li upravit již existujícího, klikněte na jeho název. Otevře se detail Externího uživatele.

Povinná pole jsou označena vykřičníkem.

Vyplňte Název.

Pokud vytváříte nového Externího uživatele, pole Přihlašovací jméno se vyplní automaticky dle pole Název. Pokud chcete přihlašovací jméno změnit, můžete tak učinit nyní. Po uložení Externího uživatele již změnit nelze.

Vyplňte Popis.

Nastavte Heslo. Musí obsahovat alespoň 6 znaků a kombinaci velkých a malých písmen a číselných a zvláštních znaků.

Pokud chcete, aby uživatel dostával notifikace, zadejte jeho email.

Vyberte CRM Kontakty, které chcete spárovat s Externím uživatelem. Můžete zadat více kontaktů. Externí uživatel uvidí tickety zadaných kontaktů.

Kontakty společností: Zakázáno: Externí uživatel může číst další externí uživatele se společnými kontakty. Povoleno: Externí uživatel může číst další externí uživatele ze stejné společnosti, jako je jeho kontakt.

Tickety společností: Zakázáno: externí uživatel vidí tickety jeho spárovaných kontaktů. Povoleno: externí uživatel vidí všechny tickety kontaktů ze stejné společnosti, jako spárovaný kontakt.

Externího uživatele uložte.
JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.