Skip to main content
Skip table of contents

Přijímání hovorů na telefonech bez automatické odpovědi


Příchozí hovor

Příchozí hovor

 1. Hovor od klienta.

 2. Zobrazí se vám notifikace v Daktele.

 3. Přijmutí hovoru:
  a. Nepřijímejte hovor v Daktele – s tímto Softwarovým telefonem to nebude fungovat.
  b. Zvedněte hovor v "softwarovém telefonu".

 4. Otevře se aktivita v Daktele.


Odchozí hovor

Odchozí hovor

 1. Začněte volat v Daktele.

 2. Obdržíte hovor ve vašem "softwarovém telefonu". Přijměte ho. 

 3. Daktela začne vytáčet volané číslo.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.