Skip to main content
Skip table of contents

QA Formuláře

QA Formuláře slouží k hodnocení toho, jak dobře operátoři zpracovávají aktivity. Hodnotitelé je mohou vytvářet ve Výpisy → Aktivity.


Vytvořit nový QA formulář/Upravit QA formulář

Vytvořit nový QA formulář/Upravit QA formulář

Spravovat → Nastavení → QA Formuláře se zobrazí seznam vašich QA formulářů.

Chcete-li založit nový QA formulář, klikněte na tlačítko Přidat nový.

Chcete-li použít již existující QA formulář jako vzor, klikněte na tlačítko Klonovat ve sloupci Akce.

Chcete-li upravit již existující QA formulář, klikněte na její název.

Otevře se detail QA formuláře.


Detail QA formuláře

Detail QA formuláře

Vyplňte pole Název a popis a pokračujte s nastavením QA formuláře:

Výběr sekcí

Přetáhněte položku sekce do prázdného pole. Vyplňte název a popis.

Vyberte otázku

Klikněte na Přidat nový pro vytvoření nové otázky. Nové okno se otevře.

Zadejte otázku do pole Název.

Zadejte odpověď do pole Odpovědi a zvolte číselnou Hodnotu pro tuto odpověď.

Pro přidání nové odpovědi klikněte na plus vedle pole Hodnota.


Přiřazení QA formuláře k frontě

Přiřazení QA formuláře k frontě

Přidat QA formulář k frontě můžete v Spravovat → Nastavení → QA Formuláře.

Klikněte na Fronty ve sloupci Relace. Zaškrtnete fronty ve kterých chcete použít QA formulář a klikněte na tlačítko Uložit.
JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.