Skip to main content
Skip table of contents

Screen pop

Úvod

Screen pop je jednoduchá a velice užitečná integrace. Při příchozí nebo odchozí aktivitě můžete ve vyskakovacím okně otevřít externí aplikaci. Integraci lze použít na všech typech front nastavením makro tlačítka přímo v nastaveních fronty. Pokud potřebujete, můžete nadefinovat i více makro tlačítek. Parametry dané aktivity lze použít jako dotazovací string, díky kterému si ve vyskakovacím okně můžete zobrazit např. ID hovoru, CLID volajícího, DID číslo atd., případně zobrazit data zákazníka z externího systému atd.

Screen pop může vyskakovací stránce předávat proměnné pomocí GET parametrů s informacemi o aktivitě. URL může obsahovat atributy, které jsou součástí aktivity v kontaktním centru. Doporučované parametry jsou následující:

 • CallerID – telefonní číslo volajícího/volaného, pomocí kterého se zákazník v CRM identifikuje a spáruje se CRM aktivita se záznamem společnosti.

 • Směr – klíčové slovo obsahující směr aktivity (může obsahovat „in“, „out“ nebo „internal“).

 • Call ID – jedinečné ID hovoru.

 • Activity ID – jedinečné ID aktivity.

Jak nastavit screen pop

Jak nastavit screen pop

Přejděte na Spravovat → Fronty a otevřete frontu, s kterou chcete pracovat.

Klikněte na tlačítko „Rozšířené“ v pravém horním rohu detailu fronty. Poté sjeďte dolu na sekci Makro odkazy.

 1. Název: Zadejte popisek, který se zobrazí u tlačítka, když je nastaveno více adres.

 2. URL: Zadejte externí URL adresu. V adrese je možné používat zástupné značky, které se automaticky nahradí aktuálními hodnotami (dostupné jsou všechny vlastnosti aktivity, například je uživatel přiřazený aktivitě – viz Parametry níže).

 3. Open: Zapněte, chcete-li URL otevřít automaticky poté, co operátor přijme aktivitu v této frontě.

 4. Unikátní: Zapněte, chcete-li v případě, že má operátor v této frontě otevřených více aktivit současně, otevřít každé externí URL ve vlastním novém okně. Vypněte, chcete-li je všechny otevřít ve stejném okně.

 5. Popup: Zapněte, chcete-li externí URL otevřít ve vyskakovacím okně místo v nové kartě. Nastavte výšku a šířku nového okna.

 6. Šířka a výška: Zadejte velikost vyskakovacího okna v pixelech.

Když operátor přijme aktivitu, může kliknout na makro tlačítko (1.), které otevře vyskakovací okno (2.).


Parametry – způsob použití parametrů aktivity

Parametry – způsob použití parametrů aktivity

V screen pop okně můžete pomocí speciální syntaxe používat parametry aktivity.

Na tomto příkladě si ukážeme, jak nastavit vyskakovací okno u příchozího hovoru. V okně se otevře echo service, který vrátí parametry definované v dotazovacím stringu – použijeme telefonní číslo a jméno operátora a fronty.

V tomto případě použijeme parametry takto:

 1. Pracujeme s hovorovou aktivitou, takže máme přístup ke všem hodnotám objektu activitycall.

 2. Použijeme speciální syntaxi {{item.propertyname}}.

 3. Pokud je <propertyname> typ objektu, můžete použít i vlastnosti vnitřního objektu pomocí {{item.propertyobject.propertyname}} (např. {{item.id_agent.name}.

 4. Takto vypadá URL, které vložíme do nastavení screen popu:

CODE
https://www.daktela.com/downloads/echo-service.php?callerid={{item.clid}}&agents_name={{item.id_agent.name}}&queue_name={{item.id_queue.title}}

Pokud je aktivita propojená s kampaňovým záznamem nebo kontaktem v CRM, můžete použít i hodnoty customFields:

CODE
https://www.daktela.com/downloads/echo-service.php?{{record.customFields.first_name[0]}}

https://www.daktela.com/downloads/echo-service.php?{{contact.customFields.bnet_id[0]}}

Pro více informací o templatovacím jazyku viz Obecné informace a tipy.


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.