Skip to main content
Skip table of contents

Synchronizace generických zařízení PBX

Pomocí této integrace můžete synchronizovat svá zařízení z pobočkové ústředny třetí strany do Daktely.

Integrace:

  • vytvoří Generická zařízení PBX v Spravovat → Zařízení.

  • synchronizuje jejich stav, abyste viděli, která zařízení jsou volná a zaneprázdněná.

  • vytvoří back-office uživatele pro každé synchronizované zařízení a v případě potřeby je přemění na uživatele CC.


Chcete-li tuto integraci používat, prosím kontaktujte nás.


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.