Skip to main content
Skip table of contents

Volací práva

V Spravovat  Uživatelé → Volací práva si můžete nastavit pravidla pro uživatele na jaké destinace může volat. 


Vytvořit nové volací právo/Upravit volací právo

Vytvořit nové volací právo/Upravit volací právo

Chcete-li založit nové volací právo, klikněte na tlačítko Přidat nový.

Chcete-li použít již existující volací právo jako vzor, klikněte na tlačítko Klonovat ve sloupci Akce.

Chcete-li upravit již existující volací právo, klikněte na jeho název.

Otevře se detail volacího práva.


Detail volacího práva

Detail volacího práva

Zadejte Název volacího práva a poté ho nastavte dle instrukcí níže:

Pole

Popis

Čas od 

Zvolte čas od kolika bude platit volací právo.

Čas do

Zvolte čas do kdy bude platit volací právo.

Den v týdnu od

Zvolte den v týdnu od kdy bude platit volací právo.

Den v týdnu do

Zvolte den v týdnu do kdy bude platit volací právo.

Den od 

Zvolte den v měsíci od kdy bude platit volací právo.

Den do 

Zvolte den v měsíci do kdy bude platit volací právo.

Měsíc od

Zvolte měsíc od kdy bude platit volací právo.

Měsíc do

Zvolte měsíc do kdy bude platit volaví právo.

Pravidla

Dial vzorec je jedinečná sada číslic, která vybere tento trunk.

Pravidla:
X odpovídá libovolné číslici 0-9.
Z odpovídá libovolné číslici 1-9.
N odpovídá libovolné číslici 2-9.
[1237-9] odpovídá jakékoli číslici nebo písmenu v závorkách (v tomto příkladu 1, 2, 3, 7, 8, 9).
. zástupný znak odpovídá kterémukoli jednomu nebo více znakům.
| odděluje předčíslí vytáčení čísla (například 9 | NXXXXXX by se shodovalo, když volající vytočí "95551234", ale na trunk by se předalo pouze "5551234")

Zahrnutá pravidla

Zvolte vaše volací práva, která chcete zahrnout do tohoto volacího práva.


Přiřazení volacího práva uživateli

Přiřazení volacího práva uživateli

Volací právo můžete přiřadit uživateli v Spravovat → Uživatelé → Seznam uživatelů.

V detailu uživatele zvolte v poli Uživatelské ACL volací právo, které chcete danému uživateli přiřadit.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.