Skip to main content
Skip table of contents

WebRTC (beta)

WebRTC je softwarový telefon, který je součástí aplikace Daktela a může zcela nahradit externí SW telefon.

WebRTC (beta) je k dispozici od verze 6.18. Funguje se všemi prohlížeči kromě Safari.

Limit pro maximální počet online zařízení WebRTC pro vaší ustřednu je 50.


Povolit WebRTC (beta)

Povolit WebRTC (beta)

Pokud chcete používat WebRTC, kontaktujte nás na +420 226 211 245 nebo daktela@daktela.com.


Nastavit SIP Zařízení

Nastavit SIP Zařízení

Přejděte na Spravovat → Zařízení → SIP Zařízení. Otevřete zařízení, které chcete používat s WebRTC, případně vytvořte nové.

Nastavte SIP zařízení a u pole Přenos zvolte wss.

Uložte SIP zařízení.

Změníte-li existující zařízení SIP na zařízení WebRTC, když je k původnímu SIP zařízení přihlášený uživatel, změny se mohou projevit až po odhlášení a opětovném přihlášení uživatele.


Připojit a odpojit WebRTC

Připojit a odpojit WebRTC

Když chcete WebRTC připojit nebo odpojit, klikněte na tlačítko Fronty ve statickém panelu v horní části obrazovky. Otevře se okno Přihlášení a odhlášení z front a zařízení.

Pokud máte zařízení WebRTC, pod seznamem vašich zařízení se zobrazí dvě zaškrtávací tlačítka:

  • Connected – zaškrtněte, pokud chcete WebRTC připojit, odškrtněte, pokud chcete WebRTC odpojit

  • Autoconnect after reload – zaškrtněte, pokud chcete automaticky připojit po opětovném načtení stránky

Když je WebRTC připojené, vedle čísla vaší linky v pravém horním rohu bude zobrazena žlutá ikona telefonu. Když je WebRTC odpojené, ikona zčervená.


Použití WebRTC

Použití WebRTC

Když vaše WebRTC zvoní, vedle ikony Telefon bude blikat ikona WebRTC.

Hovor můžete přijmout standardně v notifikaci, nebo kliknutím na blikající ikonu WebRTC.

Když budete používat WebRTC poprvé, bude třeba povolit v prohlížeči přístup k mikrofonu.


Během hovoru se ve widgetu Telefon zobrazí indikace kvality připojení. (Tato funkcionalita není k dispozici ve Firefoxu.)

Pokud během hovoru znovu načtete stránku, hovor se může přerušit.
JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.