Skip to main content
Skip table of contents

Blacklist

Pomocí Blacklistu můžete blokovat příchozí a odchozí hovory a SMS určitých čísel ve vašem kontaktnímu centru. Když např. vytváříte novou kampaň a importujete do ní kontakty, čísla obsažená v blacklistu se automaticky přeskočí. Příchozí hovory a SMS z blokovaného čísla se nedostanou k operátorům a odchozí hovory na blokované číslo budou ukončeny.


Vytvořit nový záznam Blacklistu/Upravit záznam Blacklistu

Vytvořit nový záznam Blacklistu/Upravit záznam Blacklistu

Přejděte na Spravovat → Nastavení → Blacklist.

Chcete-li založit nový záznam Blacklistu, klikněte na tlačítko Přidat nový.

Chcete-li použít již existující záznam Blacklistu jako vzor, klikněte na tlačítko Klonovat ve sloupci Akce.

Chcete-li upravit již existující záznam Blacklistu, klikněte na jeho název.

Otevře se detail záznamu Blacklistu.

Chcete-li vytvořit více záznamů Blacklistu najednou, můžete použít funkci Import.


Detail záznamu Blacklistu

Detail záznamu Blacklistu

Vyplňte detaily záznamu. Číslo je jediné povinné pole.

Pole

Popis

Číslo

Zadejte číslo, které chcete blokovat. Musí být unikátní – každé číslo můžete zadat pouze jednou.

Popis

Zadejte popis.

Blacklist databáze

Vyberte databázi, jejíž součástí číslo bude. Můžete vybrat:

  • Globální pro všechny hovory a příchozí SMS, chcete-li blokovat veškeré příchozí a odchozí hovory a příchozí SMS z daného čísla bez ohledu na to, jak jsou směrovány (např. přes kterou frontu).

    Tato blacklist databáze neplatí pro čísla v síti Daktela MVNO – hovory a SMS budou povoleny, i když číslo zadáte do databáze.

    Chcete-li blokovat hovory a SMS ze sítě Daktela MVNO, použijte prosím vlastní blacklist databázi (viz bod níže).


    Blacklist databázi, kterou jste dříve vytvořili v Spravovat → Fronty. V různých příchozích a odchozích frontách můžete použít různé databáze.

Vypršelo

Chcete-li číslo blokovat pouze dočasně, zadejte datum a čas, kdy se má přestat blokovat. Poté číslo bude dále v databázi, ale hovory a SMS nebudou blokovány.

Normalizované CLID

Vyplňuje se automaticky podle pole Číslo. Musí být unikátní

Převrácené číslo

Vyplňuje se automaticky.

User

Vyplňuje se automaticky – uživatel, který vytvořil záznam Blacklistu.

Created

Vyplňuje se automaticky – datum a čas, kdy byl záznam Blacklistu vytvořen.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.