Skip to main content
Skip table of contents

MicroSIP

Vyzkoušejte náš nový (cs) Softwarový telefon Daktela. Je navržen přímo pro použití s Daktelou a nastavit ho je tedy velice jednoduché.

Daktela neposkytuje technickou podporu pro jiné softwarové telefony než SW telefon Daktela.

MicroSIP je volně dostupný SW telefon, který je možné používat s Daktelou.

Stáhěnete si instalační soubor na adrese http://www.microsip.org/downloads. Otevřete ho a postupujte dle instrukcí.

Nedoporučujeme verze Lite a Portable.

Po dokončení instalace MicroSIP otevřete a nastavte:

Otevřete konfigurační rozbalovací menu a vyberte Přidat účet...

Nastavte SIP účet:

  1. SIP ServerDoména: zadejte adresu vaší ústředny – zpravidla bude stejná jako adresa web rozhraní, např. „vasespolecnost.daktela.com“.

  2. Uživatel a Přihlaš. jméno: zadejte číslo vašeho SIP zařízení (naleznete ho v SIP zařízeních).

  3. Heslo: zadejte heslo vašeho SIP zařízení (naleznete ho v SIP zařízeních).

  4. Přenos. protokol: vyberte stejný přenos, který máte nastavený na vašem SIP zařízení ve vaší ústředně.

  5. Odškrtněte Zveřejnit přitomnost.

Klikněte na Uložit.

Otevřete konfigurační rozbalovací menu a vyberte Nastavení:

Nastavte automatické přijímání hovorů (abyste mohli hovory ovládat přímo v Daktele) a vypněte čekající hovory:

  • Automatické přijetí: vyberte Hlavička SIP.

  • Odškrtněte Čekající hovor.

Klikněte na Uložit.

MicroSIP je připraven k použití. V levém dolním rohu uvidíte, že jste online, a v pravém číslo vašeho zařízení.JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.