Skip to main content
Skip table of contents

Reporty

Reporty → Reporty můžete seskupit statistiky, které používáte často, a otevírat je pohromadě v jednom reportu. Můžete také nastavit automatické zasílání reportů na email.


Vytvořit nový report/Upravit report

Vytvořit nový report/Upravit report

 1. Chcete-li vytvořit nový report:

  1. od základu, klikněte na Přidat nový v pravém horním rohu.

  2. a použít již existující formulář jako vzor, klikněte na tlačítko Klonovat ve sloupci Akce.

 2. Chcete-li upravit již existující report, klikněte na jeho název.

Otevře se detail reportu.

 1. Vyplňte Název a Popis.

 2. Nastavte výchozí Časový rozsah pro statistiky ve vašem reportu.
  V reportech je narozdíl od statistik časový rozsah relativní, takže report budete moct používat opakovaně bez nutnosti měnit datum a čas. Použijte jeden z předem nastavených rozsahů nebo zadejte vlastní. Použijte stejný formát jako v PHP funkci „strtotime“. Chcete-li vidět příklad, vyzkoušejte jeden z přednastavených rozsahů.

Nyní můžete nastavit zasílání reportu na email a vybrat statistiky, které bude chtít do reportu zahrnout.


Zaslat report na email

Zaslat report na email

Vytvořte nový report nebo upravte již existující a otevřete tak detail reportu.

Zvolte četnost zasílání emailů v nastavení Opakovat jednou za. Pokud chcete report zobrazovat pouze v Daktele a nechcete ho posílat na email, zvolte Neodesílat.

Nastavte datum a čas, kdy se má odeslat první email, v nastavení Čas odeslání reportu. Po prvním odeslání se další email odešle vždy ve stejnou hodinu +1 den, +1 týden nebo +1 měsíc.

Zadejte emailové adresy, na které se má report zasílat, do pole Emailová adresa. Adresy oddělte čárkou.

V exportech do Excelu, včetně reportů zaslaných emailem, se zobrazují pouze data bez grafů. Exporty jsou ve výchozím jazyce kontaktního centra.

Reporty zaslané emailem budou vždy ve výchozím jazyce vašeho kontaktního centra bez ohledu na jazyk uživatele, který report vytvořil. Výchozí jazyk můžete vybrat v Spravovat → Globální nastavení.


Vybrat statistiky

Vybrat statistiky

Vytvořte nový report nebo upravte již existující a otevřete tak detail reportu.

 1. Přetáhněte statistiky ze seznamu statistik do reportu. Pokud chcete nastavit více sloupců, klikněte na tlačítko Rozdělit a pomocí tlačítek plus a minus nastavte jejich šířku.

 2. Časový rozsah přepněte na Ano, pokud chcete u dané statistiky použít výchozí nastavení časového rozsahu nastavené výše. Pokud zvolíte Ne, individuální časový rozsah můžete nastavit v dalším kroku.

 3. Klikněte na tlačítko Nastavení, kde můžete nastavit další filtry a nastavení:

  1. Zobrazit část: zvolte, zda chcete v reportu zobrazit pouze graf nebo pouze data. Chcete-li zobrazit obojí, pole ponechte prázdné. V exportech do Excelu, včetně reportů zaslaných emailem, se zobrazují pouze data bez grafů.

  2. Čas: nastavte časový rozsah, pokud nechcete použít výchozí z bodu 2. výše.

  3. Zvolte Uživatele a Fronty, které chcete do statistiky zahrnout. Pokud chcete zahrnout všechny, ponechte prázdné.

  4. Nastavte případně další filtry – liší se dle zvolené statistiky a jsou stejné jako ve Statistikách.

 4. Report uložte.


Zobrazit report

Zobrazit report

Chcete-li report zobrazit, v seznamu reportů ve sloupci Akce klikněte na tlačítko Report.

Chcete-li u jednotlivých statistik upravit filtry, klikněte na tlačítko Filtry v pravém horním rohu. Úprava filtrů je poté stejná jako ve Statistikách.

Změny v nastavení filtrů provedené při zobrazení reportu nelze uložit.

Chcete-li report exportovat do formátu .xlsx, klikněte na Export do Excelu. V exportech do Excelu, včetně reportů zaslaných emailem, se zobrazují pouze data bez grafů. Exporty jsou ve výchozím jazyce kontaktního centra.

Chcete-li report exportovat do formátu .pdf, klikněte na Export do PDF. V exportech do PDF, včetně reportů zaslaných emailem, se zobrazují pouze data i grafy. Exporty jsou ve výchozím jazyce kontaktního centra.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.