Skip to main content
Skip table of contents

Statusy

Pomocí statusů nastavíte, co se stalo během aktivity nebo v ticketu, jaký je výsledek aktivity nebo v jaké fázi se nachází určitý proces.


Vytvořit nový status/Upravit status

Vytvořit nový status/Upravit status

Spravovat → Nastavení → Statusy se zobrazí seznam vašich statusů.

Chcete-li založit nový status, klikněte na tlačítko Přidat nový.

Chcete-li použít již existující status jako vzor, klikněte na tlačítko Klonovat ve sloupci Akce.

Chcete-li upravit již existující status, klikněte na její název.

Otevře se detail statusu.


Detail statusu

Detail statusu

Vyplňte pole Název Popis (volitelný) a poté nastavte status:

Nastavení

Popis

Blacklist databáze

Z rozbalovacího menu vyberte blacklist databázi. Svoje databáze můžete spravovat v Spravovat → Fronty → Blacklisty.

Když v aktivitě nastavíte status, telefonní číslo aktivity se přidá do vybrané blacklist databáze.

Chcete-li číslo do databáze přidat pouze dočasně, do pole Čas vypršení blacklistu zadejte, jak dlouho má číslo v databázi zůstat. Můžete zadat číslo + „hours“, days, weeks, months nebo years.

Pokud se vámi zadaný čas správně přepočítal, tooltip vedle Přepočítaného času zezelená a zobrazí se čas, kdy bude ticket z databáze odstraněn.

Změníte-li status, číslo se z databáze neodstraní. Chcete-li ho odstranit dříve, než vyprší, odstraňte ho ručně v Spravovat → Nastavení → Blacklist.

Validace

Když je Validace zapnutá, kampaňový záznam s tímto statusem nelze uložit, pokud nejsou vyplněna všechna povinná pole.

Povinná pole můžete nastavit v Typech záznamů.

Další hovor

Když je Další hovor zapnutý, kampaňový záznam s tímto statusem nelze uložit, pokud není nastaveno datum a čas dalšího hovoru.

Barva

Vyberte barvu vlaječky, která se zobrazí v seznamu ticketů, když v ticketu nastavíte tento status.

Status uložte.

Nezapomeňte vybrat Kategorie, Fronty a Typy CRM Záznamů, kde chcete status používat.


Vybrat Kategorie, Fronty a Typy CRM Záznamů

Vybrat Kategorie, Fronty a Typy CRM Záznamů

V seznamu statusů klikněte na Kategorie, Fronty nebo Typy CRM Záznamů ve sloupci Relace. Otevře se seznam vašich Kategorií / Front / Typů CRM Záznamů. Vyberte kategorie/fronty/typy CRM záznamů, kde chcete status používat, a klikněte na Uložit.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.