Skip to main content
Skip table of contents

Zmeškané aktivity

Pokud žádný operátor nepřijme příchozí aktivitu jako např. hovor nebo chat, aktivita se zobrazí ve Zmeškaných aktivitách.


Otevřít zmeškané aktivity

Otevřít zmeškané aktivity

Pokud má fronta, na kterou máte oprávnění, nějaké zmeškané aktivity, tlačítko Zmeškané zčervená a zobrazí jejich počet.

Podržením myši nad tlačítkem se rozbalí seznam zmeškaných aktivit dle typu včetně jejich počtu

Chcete-li zobrazit všechny zmeškané aktivity, klikněte na tlačítko Zmeškané.

Zajímá-li vás pouze konkrétní typ aktivity, klikněte na něj a seznam se otevře s aktivním filtrem na tento typ.

Aktivity jsou považovány jako zmeškané, dokud se zákazník nespojí s operátorem. Zmeškaná aktivita automaticky zmizí, pokud:

  • zákazník zavolá/napíše znovu a je spojen s operátorem.

  • operátor zákazníka kontaktuje zpět.


Seznam zmeškaných aktivit

Seznam zmeškaných aktivit

Přehled zmeškaných aktivit. Chcete-li seznam seřadit dle sloupce, klikněte na jeho nadpis.

  1. Filtrovat dle typu aktivity.

  2. Otevřít kontakt nebo společnost v modulu CRM.

  3. Klinutím seřadíte zmeškané aktivity podle priority.

  4. Zavolat zákazníkovi zpět. Pokud je k dispozici i další číslo, můžete ho vybrat z rozbalovacího seznamu.

  5. Otevřít detail aktivity.

  6. Smazat zmeškanou aktivitu – zobrazí se, pouze pokud na to máte právo.

Některé nepřijaté aktivity se nemusí zobrazovat pod tlačítkem Zmeškané aktivity. Které se zde zobrazují nastavuje váš administrátor. Pokud na to máte oprávnění, můžete otevřít seznam všech aktivit.

Pokud vám volající zanechal hlasovou zprávu, můžete si ji přehrát v systému hlasové pošty.


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.