Nastavte svoji otevírací dobu, státní svátky a další časové intervaly, které potřebujete. Použijete je při směrování vašich hovorů, SMS a chatů v Časových podmínkách.


Vytvořit novou Časovou skupinu/Upravit Časovou skupinu

Vytvořit novou Časovou skupinu/Upravit Časovou skupinu

Přejděte na Spravovat → Nastavení → Časové skupiny. Zobrazí se seznam vašich Časových skupin.

Chcete-li založit novou časovou skupinu, klikněte na tlačítko Přidat nový.

Chcete-li použít již existující časovou skupinu jako vzor, klikněte na tlačítko Klonovat ve sloupci Akce.

Chcete-li upravit již existující časovou skupinu, klikněte na její název.

Otevře se detail časové skupiny.


Hlavička

Hlavička

Vyplňte pole Název Popis (volitelný). 

Skupiny: spojte časovou skupinu, kterou právě upravujete, s další časovou skupinou. Takovéto nastavení časových skupin umožní, že nebudete muset za sebe řetězit časové podmínky ve směrování. Viz příklad:

Propojení časových skupin – příklad

Vaše společnost má 2 oddělení, která mají různou otevírací dobu (např. obchodní oddělení a technická podpora), ale o státních svátcích má celá firma zavřeno.

Nejdříve vytvořte časovou skupinu „Státní svátky“. Nastavte jednotlivé státní svátky dle instrukcí v oddělení Definice níže.

Poté vytvořte časovou skupinu „Obchod“. Do pole Skupiny zadejte časovou skupinu „Státní svátky“. Nastavte otevírací dobu obchodního oddělení, např. Po-Pá, 9-17.

Nakonec vytvořte časovou skupinu „Podpora“. Do pole Skupiny opět zadejte časovou skupinu „Státní svátky“. Nastavte otevírací dobu technické podpory, např. Po-Pá, 7-19.

Obě oddělení budou mít o státních svátcích zavřeno a v ostatní dny budou zároveň mít vlastní otevírací bodu.


Definice

Definice

V poli Typ vyberte, zda chcete nastavit čas, kdy máte otevřeno, nebo zavřeno.

V poli Systém vyberte, zda chcete nastavit Vlastní rozsah data a času nebo vybrat z přednastavených státních Svátků v zemích, kde působíte.

Země, jejichž státní svátky se zde zobrazují, nastavíte v Spravovat → Globální nastavení → Státní svátky – země.

Pokud jste vybrali Vlastní, nastavte rozsah času, dne v týdnu, dne, měsíce a roku.

Pokud jste vybrali Svátek, z rozbalovacího seznamu vyberte konkrétní svátek a nastavte čas.

Použijte pouze pole, která potřebujete – zbytek můžete ponechat prázdný.

Pomocí tlačítka Simulace v pravém horním rohu můžete otestovat, zda konkrétní datum a čas budou vyhodnocené jako Otevřeno, nebo Zavřeno (od verze 6.19.13).

Pokud nastavíte v Definicích pouze Typ: Zavřeno, v ostatní době budete mít otevřeno. Pokud však nastavíte alespoň jeden Typ: Otevřeno, otevřeno budete mít pouze v době nastavené v těchto Definicích.

Stejná logika, ale obráceně, platí také, když nastavíte pouze Typ: Otevřeno.

Příklad – nevhodné nastavení:

  1. Časovou skupinu nastavíte tak, že máte zavřeno na všechny státní svátky, tedy že všechny ostatní dny máte otevřeno. Otevírací dobu Po-Pá 8-17 máte nastavenou v jiné časové skupině, kterou zadáte do pole Skupiny v hlavičce.

  2. Rozhodnete se, že 1. ledna chcete mít otevřeno. U Definice 1. ledna tedy změníte Typ na Otevřeno.

  3. Nyní máte otevřeno POUZE 1. ledna, ostatní dny máte zavřeno.

Příklad – správné nastavení:

  1. Časovou skupinu nastavíte tak, že máte zavřeno na všechny státní svátky, tedy že všechny ostatní dny máte otevřeno. Otevírací dobu Po-Pá 8-17 máte nastavenou v jiné časové skupině, kterou zadáte do pole Skupiny.

  2. Rozhodnete se, že 1. ledna chcete mít otevřeno. Z časové skupiny smažete Definici 1. ledna.

  3. Nyní máte zavřeno ve všechny státní svátky kromě 1. ledna.