Skip to main content
Skip table of contents

Návody pro SIP telefony

S Daktelou můžete používat všechny VoIP telefony, které podporují protokol SIP. Pro správnou funkčnost telefonu stačí obvykle nakonfigurovat 3 základní parametry:

  • registrační jméno (obvykle označované Username/Authentication name) – zadejte číslo vašeho SIP zařízení (naleznete ho v SIP zařízeních).

  • registrační heslo (Password) – zadejte heslo vašeho SIP zařízení (naleznete ho v SIP zařízeních).

  • adresa SIP serveru (Domain/Server address) –  zadejte adresu – zpravidla bude stejná jako adresa web rozhraní vaší ústředny, např. „vasespolecnost.daktela.com“.

Níže naleznete detailní návody pro nastavení nejrozšířenějších typů hardwarových a softwarových telefonů:

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.