Skip to main content
Skip table of contents

Přihlásit se do Daktely


Přihlášení pomocí přihlašovacího jména a hesla

Přihlášení pomocí přihlašovacího jména a hesla

V prohlížeči otevřete přihlašovací stránku vaší Daktely. Adresa je často např. "vasefirma.daktela.com". Pokud svou adresu neznáte, zeptejte se svého teamleadera nebo administrátora.

Zadejte přihlašovací jméno a heslo a klikněte na Přihlásit.


Přihlášení účtem Google

Přihlášení účtem Google, Azure AD, Microsoft Active Directory nebo Obecným OAuth 2.0 SSO

V prohlížeči otevřete přihlašovací stránku vaší Daktely. Adresa je často např. "vasefirma.daktela.com". Pokud svou adresu neznáte, zeptejte se svého teamleadera nebo administrátora.

Klikněte na zvolený způsob přihlášení a dále postupujte dle instrukcí zvoleného typu.


Změna Hesla

Změna Hesla

Zapomněli jste vaše heslo? Pro změnu zapomenutého hesla postupujte podle návodu vypsaném níže.

  • Klikněte na Zapomenuté heslo?.

  • Zadejte vaše uživatelské jméno a email a pokračujte kliknutím na odeslat odkaz pro obnovení.


  • Otevřete si váš email a klikněte a odkaz v emailu pro změnu hesla.

  • Zadejte nové heslo a klikněte na Změňte heslo.


Zdroje

Zdroje

Kliknutím na Resources ve spodní části přihlašovacího okna se vám otevře seznam s odkazy na:

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.