Automatický provisioning telefonu

 • Provisioning telefonu se používá k automatické konfiguraci vybraných hardwarových SIP zařízení. 

Co vlastně znamená provisioning telefonu?

 • Telefon se po nabootování automaticky připojí k ústředně je a přiřazen k SIP zařízení, 

 • telefony jsou automaticky nakonfigurovány,

 • telefony jsou spravovány v administrátorském rozhraní, 

 • firmware telefonu může být automaticky aktualizován. 

Jak funguje provisioning telefonu? 

 • Telefon se připojí k síti a zašle DHCP požadavek na IP adresu.

 • DHCP server přijme požadavek, přiřadí IP adresu a odešle ji zpátky v DHCP odpovědi. 
  Kromě IP adresy tato odpověď obsahuje také adresu TFTP (Trivial File Transfer Protocol) serveru - ústředna, nebo URL adresu HTTPS (včetně ověřovacích informací). 

 • SIP telefon se připojí do TFTP/HTTPS serveru integrovaném v ústředně. 

 • Server ústředny obsahuje generovaný konfigurační soubor vyhovující konkrétnímu telefonu. 

 • Telefon je nakonfigurován pomocí hodnot, které získal v konfiguračním souboru a po automatickém restartování je připraven k použití. 

Co je třeba? 

 1. V lokální síti telefonů je třeba DHCP server podporující tzv. option 66 (adresa TFTP serveru).

 2. Telefonní síť musí mít přístup k zajišťovací službě (provisioning service) - server ústředny (TFTP/HTTTPS). 

 3. Pouze zvolené telefony podporují automatický provisioning telefonu. 

 4. MAC adresa telefonu musí být přiřazena k SIP zařízení. 

Jak přidat telefon?

 1. Ručně (Spravovat → Zařízení → Provisioning → Instalovaná zařízení), 

 2. Telefony mohou být také importovány ze CSV souboru.