Pomocí statistik lze zpětně zobrazit události vykonané operátory na Vaší ústředně.

Statistiky jsou rozděleny dle typu. Popis jednotlivých statistik se po jejich otevření zobrazí vedle jejich jména v nadpise.

Popis sloupců se zobrazí přejetím myší.


Náhled okna Statistiky

Náhled okna Statistiky

Pro každou statistiku můžete nastavit filtrování dle času, vybrat fronty a uživatele, kteří mají být zahrnuti, a nastavit další filtry dle jednotlivých typů statistik.

 1. Nastavte časové rozpětí. Vyberte fronty a uživatele. Podle toho, jakou statistiku jste vybrali, se zobrazí další filtry, viz přehled níže.

 2. Vyberte statistiku.

 3. Popis vybrané statistiky. Klikněte na otazník a zobrazí se další informace o statistice.

 4. Exportovat statistiku do PDF.

 5. Exportovat statistiku do Excelu.

 6. Vyberte sloupce.

Když vyberete statistiku, můžete zobrazit popis jednotlivých sloupců podržením myši nad jeho názvem.

IVR Volby – popis sloupců v části Tlačítka

Sloupec

Popis

1

Číselné volby v IVR.

h

Zavěšeno zákazníkem v IVR.

i

Neplatná volba.

t

Vypršení časového limitu.


Přehled filtrů

Přehled filtrů

Přehled filtrů, které jsou k dispozici pouze u některých statistik.

Filtr

K dispozici u statistik

Popis

Časová osa

 • Počty aktivity podle času

 • Práce na hovorech podle času

 • Hovory podle času

 • Intervaly SLA hovorů podle času

 • Web chaty podle času

 • Webový chatbot podle času

 • WEB intervaly SLA podle času

 • SMS chaty podle času

 • SMS intervaly SLA podle času

 • FBM chaty podle času

 • FBM intervaly SLA podle čas

 • WAP chaty podle času

 • VBR chaty podle času

 • Kampaně podle času

 • Tickety podle času

 • Míra řešení ticketů podle času

 • Rychlost řešení ticketů podle času

 • Hodnocení NPS podle času

Zvolte zobrazení statistky v různém časovém dělení.

SLA

 • Hovory podle času

 • Hovory podle front

 • Hovory podle uživatelů

 • Příchozí hovory dle místních čísel

Filtrujte dle max. času, do kterého by měli operátoři hovor zvědnout od doby, kdy začne zvonit. Výchozí čas je 20 sekund.

Přeskakovat zavěšené

 • Hovory podle front

 • Hovory podle uživatelů

 • Příchozí hovory podle místních čísel

Filtrování hovorů, které byly zavěšeny před uplynutím zvoleného času.

Min. doba čekání

 • Zmeškané hovory

Filtrujte zmeškané hovory podle toho, jako dlouho volající čekali, než zavěsili.

Minuty / Hodiny

 • Zmeškané hovory

Filtruje hovory podle toho, jak dlouho operátorům trvalo zavolat zpět na zmeškaný hovor.

Intervaly

 • Intervaly SLA

 • Intervaly SLA hovorů podle času

 • Intervaly SLA hovorů podle front

 • Web intervaly SLA podle času

 • Web intervaly SLA podle front

 • SMS intervaly SLA podle času

 • SMS intervaly SLA podle front

 • FBM intervaly SLA podle času

 • FBM intervaly SLA podle front

Nastavte přehled toho, jak dlouho operátorům trvalo zvednout hovor.

Místní číslo

 • Příchozí hovory podle místních čísel

Filtrujte hovory dle místního čísla.

Popis místního čísla

 • Příchozí hovory podle místních čísel

Filtrujte hovory dle popisu místního čísla.

Kategorie

 • Tickety podle času

 • Tickety podle uživatelů

 • Tickety podle kategorií

 • Tickety podle společností

 • Tickety podle statusů

 • Míra řešení ticketů podle času

 • Míra řešení ticketů podle kategorií

 • Míra řešení ticketů podle uživatelů

 • Rychlost řešení ticketů podle času

 • Rychlost řešení ticketů podle kategorií

 • Rychlost řešení ticketů podle uživatelů

Filtrujte tickety dle kategorie.

Společnost

 • Tickety podle společností

Filtrujte tickety dle společnosti.

Omezení řádků

 • Tickety podle společností

Omezte počet řádků pro zahrnutí do statistiky.

QA Form

 • Hodnocení QA podle front

 • Hodnocení QA podle uživatelů

Filtrujte podle QA formuláře, který byl použitý při hodnocení.

Interval

 • Rychlost řešení ticketů podle času

 • Rychlost řešení ticketů podle kategorií

 • Rychlost řešení ticketů podle uživatelů

Zvolte, zda chcete dobu řešení ticketů zobrazit v hodinách nebo dnech.