Skip to main content
Skip table of contents

Twilio Keys

Pomocí tohoto návodu získáte klíče Twilio, které jsou potřeba pro použití co-browsingu v Daktele. Až získáte všechny 3 klíče, pošlete je prosím Support týmu Daktely – ti propojí váš účet na Twiliu s Daktelou.


Account SID

Account SID

 1. Přihlaste se na https://www.twilio.com.

 2. V postranním panelu přejděte na Programmable Video (pokud jste přihlášeni, stačí kliknout na odkaz). Otevře se stránka Overview.

 3. V pravém horním rohu klikněte na Show API Credentials.

 4. Zkopírujte Account SID a pošlete nám ho.


App SID a APP Secret

App SID a APP Secret

 1. Přihlaste se na https://www.twilio.com.

 2. V postranním panelu přejděte na Programmable Video → Tools → API Keys (pokud jste přihlášeni, stačí kliknout na odkaz).

 3. Vytvořte API klíč kliknutím na tlačítko +.

 4. Zadejte jméno nového klíče.

 5. U pole Key Type vyberte Standard.

 6. Klikněte na Create API Key.

 7. Zobrazí se detaily vašeho API klíče. Zkopírujte SID a Secret pošlete nám je.

  Important note

  Secret se zobrazí pouze JEDNOU. Uložte ho na bezpečném místě.

 8. Zaškrtněte pole Got it! I have saved my API Key Sid and Secret in a safe place to use in my application.

 9. Klikněte na Done.
JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.