Pomocí tohoto návodu získáte klíče Twilio, které jsou potřeba pro použití co-browsingu v Daktele. Až získáte všechny 3 klíče, pošlete je prosím Support týmu Daktely – ti propojí váš účet na Twiliu s Daktelou.


Account SID

Account SID

 1. Přihlaste se na https://www.twilio.com.

 2. V postranním panelu přejděte na Programmable Video (pokud jste přihlášeni, stačí kliknout na odkaz). Otevře se stránka Overview.

 3. V pravém horním rohu klikněte na Show API Credentials.

 4. Zkopírujte Account SID a pošlete nám ho.


App SID a APP Secret

App SID a APP Secret

 1. Přihlaste se na https://www.twilio.com.

 2. V postranním panelu přejděte na Programmable Video → Tools → API Keys (pokud jste přihlášeni, stačí kliknout na odkaz).

 3. Vytvořte API klíč kliknutím na tlačítko +.

 4. Zadejte jméno nového klíče.

 5. U pole Key Type vyberte Standard.

 6. Klikněte na Create API Key.

 7. Zobrazí se detaily vašeho API klíče. Zkopírujte SID a Secret pošlete nám je.

  Important note

  Secret se zobrazí pouze JEDNOU. Uložte ho na bezpečném místě.

 8. Zaškrtněte pole Got it! I have saved my API Key Sid and Secret in a safe place to use in my application.

 9. Klikněte na Done.