Skip to main content
Skip table of contents

Billingo


Vytvořit API klíč

Vytvořit klíč

Otevřete v prohlížeči přihlašovací stránku Billinga https://app.billingo.hu/auth/login a přihlaste se do vašeho účtu.

  1. Kliknutím na Beállítások otevřete nastavení.

  2. Klikněte na API összekötés.

  3. Klikněte na API V3.

  4.  Klikněte na Új API kulcs pro vytvoření vašeho API klíče.

  5.  Do pole API elnevezése zadejte libovolné jméno klíče, např. Daktela". Kliknutím na Mentés dokončíte generaci nového klíče.

  6. Zkopírujte vygenerovaný klíč pro Integraci v Daktele.


Nastavit integraci v Daktele

Nastavit integraci v Daktele

Zadat detaily vašeho Billinga do Daktely

V Daktele přejděte na Spravovat → Integrace a v záložce Billingo klikněte na Konfigurovat.

Vyberte, do které CRM Databáze chcete synchronizovat vaše data.

Do pole API klíč zadejte API klíč z předchozího kroku.

Klikněte na Autorizovat.

Namapovat pole CRM

Otevře se seznam CRM polí Daktely. U každého pole, které chcete synchronizovat, vyberte z rozbalovacího seznamu příslušné pole z Billinga.

Klikněte na Aktivovat.
JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.