Skip to main content
Skip table of contents

Click-to-call – směrování

Spravovat → Směrování → Web chaty můžete nastavit vzhled a chování vašeho click-to-call klienta.

Nastavení click-to-call be webchatu je podobné jako nastavení webchatu. Webchat se deaktivuje a click-to-call zůstane aktivní.

Tento návod popisuje pouze nastavení, která se týkají CTC. Nastavení, která zde nejsou popsána, není třeba měnit – týkají se pouze webchatu.


Příchozí směrování/Konektory

Příchozí směrování/Konektory

Než začnete nastavovat příchozí směrování/konektor, doporučujeme vytvořit CTC frontu, abyste je mohli ve směrování/konektoru navzájem propojit.

Přejděte na Spravovat → Směrování → Web chaty. Zobrazí se seznam příchozích směrování/konektorů. Každé směrování/konektor odpovídá jednotlivému click-to-call nebo webchatu.

Chcete-li vytvořit nové směrování/konektor, klikněte na modré tlačítko Přidat nový. Otevře se detail směrování/konektor.

Když upravíte stávající nebo vytvoříte nové směrování/konektor, klikněte na tlačítko Uložit a po návratu na přehled směrování/konektorů klikněte na tlačítko Aplikovat změny konfigurace v pravém horním rohu.

Změny na vašem webu se projeví až po několika minutách. Pokud chcete nová nastavení vidět ihned, otevřete web v novém okně v anonymním režimu.

Když vytvoříte nové směrování/konektor CTC, klikněte na modré tlačítko Získat kód nad sekcí Náhled v detailu směrování/konektoru. Zkopírujte kód a vložte ho do kódu vašeho webu.

Chcete-li kód customizovat, použijte přepínací tlačítka v sekcích Výchozí hodnoty a Události, pomocí kterých se do kódu vloží šablony.

Obecná nastavení

Název: zadejte název.

Popis: zadejte popis.

Jazyk: zvolte jazyk vašeho CTC.

Důležitá nastavení pro použití CTC bez webchatu:


CTC fronty: zvolte Click-To-Call frontu. Pokud ještě nemáte připravenou CTC frontu, můžete ji zde nastavit později. Ujistěte se, že je fronta aktivní!

Další cíl : protože chcete deaktivovat webchat a ponechat pouze CTC, vyberte Přerušit.

Nastavení klienta

Otevřít chat po: zvolte, zda má okno s CTC zůstat zavřené (zákazník na něj musí kliknout), zda se má otevřít ihned, když se zákazník dostane na vaši stránku, nebo se otevřít s určitou prodlevou.

Důležitá nastavení pro použití CTC bez webchatu:


Skrýt při offline: zvolte Skrýt pouze chat.

Skrýt při přetížení: zvolte Skrýt pouze chat.

Skrýt na mobilním zařízení : zvolte Skrýt pouze chat, pokud chcete CTC zobrazovat na mobilních zařízeních. V opačném případě zvolte Skrýt vše.

Přivítání

Přivítání se otevře nad CTC a upozorní na něj. Na každé stránce webu můžete mít odlišné přivítání – stačí vyplnit pole Url vzor.

Nejdříve do pole Text bubliny zadejte text vašeho přivítání. Tím se aktivují ostatní pole.

Titulek bubliny: tento text se zobrazí tučně v horní části přivítání.

Otevřít bublinu po: zvolte, zda se má přivítání otevřít okamžitě, nebo s určitým zpožděním.

Text bubliny: tělo vašeho přivítání.

Obrázek bubliny: zadejte celou adresu obrázku, který chcete použít v záhlaví přivítání.

Url vzor: pokud chcete přivítání zobrazit pouze na konkrétní stránce, zde zadejte její relativní URL.

Design

Nastavte vzhled vašeho CTC. 

Html element: CSS selektor HTML elementu, do kterého se má umístit HTML chatu. Pokud není vyplněno, použije se automaticky tag BODY.

Design chatu: zvolte design. Defaultně je k dispozici pouze jeden design. Pokud chcete vytvořit vlastní design, klikněte na +.

Stáhněte soubory PřekladŠablonaStyl a Skript, upravte je dle potřeby a znovu je nahrajte. Zadejte název vašeho designu a klikněte na tlačítko Uložit.

Typ tlačítka: zvolte Oblíbené (minimalizovaný chat) nebo Ikona (malá kulatá).

Pozice chatu: vlevo nebo vpravo.

Odstín okna: zvolte design – změny se zobrazují v okně Náhled pod nastavením designu.

Zaoblení okna: 0 = hranaté, 50 = max. zaoblení.

Stín okna: 0 = žádný stín, 50 = max. stín.

Barva chatu: zvolte barvu z palety nebo zadejte hex kód.

Povolit font: zvolte Ne, pokud v chatu chcete použít font vašeho webu.

Používáte Správce značek Google?

Tento postup předpokládá, že již máte Správce značek Google nainstalovaný na vašem webu. Pokud nemáte, postupujte nejdříve dle dokumentace Google.

  1. Přihlaste se do Správce značek Google, otevřete Pracovní prostor a klikněte na Přidat novou značku.

  2. Zadejte název značky a klikněte na Konfigurace značky.

  3. Vyberte Vlastní HTML.

  4. Vložte zdrojový kód web chatu z Daktely do pole HTML.

  5. Otevřete Spouštění.

  6. Chcete-li web chat zobrazit všude, vyberte All Pages.

  7. Klikněte na Uložit.

  8. Klikněte na Odeslat.

  9. Vyberte Publikovat a vytvořit verzi, zadejte Název verze a klikněte na Publikovat.


Přerušit

Přerušit

Nastavte ukončení webchatu, který je spojen s vaším CTC.

Otevřete Spravovat → Směrování → Web chaty → Přerušit. Zobrazí se přehled vašich přerušení.

Chcete-li vytvořit nové přerušení, klikněte na modré tlačítko Přidat nový. Otevře sedetail přerušení.

Když upravíte stávající nebo vytvoříte nové přerušení, klikněte na tlačítko Uložit a po návratu na přehled přerušení klikněte na tlačítko Aplikovat změny konfigurace v pravém horním rohu.

Změny na vašem webu se projeví až po několika minutách. Pokud chcete nová nastavení vidět ihned, otevřete web v novém okně v anonymním režimu.

Ve sloupci Sandbox nastavte svoje přerušení. Když přerušení upravujete, můžete srovnat upravená nastavení s těmi, které jsou aktuálně na vašem webu, ve sloupci In Production.

Název: zadejte název. Až budete přerušení chtít použít, tento název zvolte v Příchozích směrováních/konektorech.

Popis : zadejte popis.

Příčina vypnutí: zvolte možnost z rozbalovacího seznamu. Protože používate pouze CTC, nastavení se v praxi nepoužije.

Fronta: zvolte, ke které frontě bude chat příslušet. Webchatovou frontu musíte vybrat, ale v praxi se nepoužije.

Odpověděl: nastavte, zda chat ukončený tímto způsobem bude zaznamenán jako zodpovězený, nebo zmeškaný.
JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.