Skip to main content
Skip table of contents

Globalní nastavení

Zvolte nastavení platná v celém vašem kontaktním centru.

Detailní popisy jednotlivých nastavení naleznete v tooltipech přímo v Daktele.


Příklad textu zápatí

Příklad textu zápatí

V poli Text zápatí můžete používat HTML. Níže naleznete příklad (toto je výchozí text zápatí v Daktele 6.19.1):

CODE
<div style="text-align:right">
Technická podpora: +420 226 211 244 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
<a href="https://doc.daktela.com/download/attachments/61800565/DaktelaSWphoneRP-3.20.0.exe version=2&modificationDate=1599470870000&api=v2&download=true">
<img src="https://www.microsip.org/images/logo.png" width="30" height="30">
</a>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 
<b>
<a href="https://speedtest.daktela.com/index2.html"  target="_blank">
<img src="https://static.thenounproject.com/png/1212695-200.png" width="30" height="30">
</a>
</b>
</div>

Výsledné zápatí vypadá takto:


Příklad regulárního výrazu hesla

Příklad regulárního výrazu hesla

Výchozí regulární výraz hesla s minimální délkou 6 znaků, které musí obsahovat alespoň 1 velké písmeno, 1 malé písmeno, 1 číslo a 1 speciální znak:

CODE
^(?=.*[a-z])(?=.*[A-Z0-9.,;:$@%&{}+*#!?\(\)\[\]\~`"'|\\\/-]).{6,}$

Pro více informací o regulárních výrazech viz see Obecné informace a tipy.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.