Skip to main content
Skip table of contents

GPT Integrace

GPT Integrace vám nabízí možnost sumarizovat tickety, kontakty a společnosti. Dále také je možné ho používat pro asistenci při psaní emailu či chatové konverzaci.


Shrnutí ticketů

Shrnutí ticketů

Shrnutí ticketu je funkce kdy si kliknutím na jedno tlačítko vygenerujete přehled aktivit v ticketu a zároveň se vám vygeneruje i seznam s úkoly.

 1. Shrnutí si můžete rozkliknout ze seznamu ticketů kliknutím na tlačítko Shrnout :

 2. V detailu ticketu:

Otevře se okno se shrnutím ticketu.

Okno je rozdělené na dvě části. V první se zobrazuje přehled aktivit ticketu. Druhá zobrazuje přehled úkolů k danému ticketu.

Pokud ticket obsahuje velké množství aktivit, může se stát že se v shrnutí nezobrazí všechny.

 1. Změna jazyka. Výsledky se vám budou zobrazovat v jazyce který máte nastavený na vašem účtu v Daktele. Pokud si přejete jazyk změnit klikněte na tlačítko vlajky a zvolte jazyk který si přejete.

 2. Zkopírovat text sumarizace.

 3. Pomocí palců nám můžete poslat zpětnou vazbu jestli jste s výsledkem spokojeni či nikoliv.


Shrnutí kontaktů/společností

Shrnutí kontaktů/společností

Shrnutí kontaktů či společností je funkce kdy si kliknutím na jedno tlačítko vygenerujete přehled aktivit v danem kontaktu nebo společnosti.

 1. Shrnutí si můžete rozkliknout ze seznamu ticketů kliknutím na tlačítko Shrnout :

 2. Shrnutí si můžete otevřít v detailu kontaktu/společnosti kliknutím na tlačítko Shrnout.

Otevře se okno Shrnutí ticketu. Zobrazí se vám přehled nejnovějších aktivit Kontaktu nebo společnosti.

Pokud kontakt nebo společnost obsahuje velké množství aktivit, může se stát že se v sumarizaci nezobrazí všechny.

 1. Změnit jazyk. Výsledky se vám budou zobrazovat v jazyce který máte nastavený na vašem účtu v Daktele. Pokud si přejete jazyk změnit klikněte na tlačítko vlajky a zvolte jazyk který si přejete.

 2. Zkopírovat text sumarizace.

 3. Pomocí palců nám můžete poslat zpětnou vazbu jestli jste s výsledkem spokojeni či nikoliv.


Shrnutí Chatů

Shrnutí Chatů

Shrnutí Chatů je funkce kdy si kliknutím na jedno tlačítko vygenerujete přehled aktivit v danem kontaktu nebo společnosti.

Shrnutí si můžete otevřít v detailu Chatu kliknutím na tlačítko Shrnutí.

Otevře se okno Shrnutí chatu. Zobrazí se vám přehled nejnovějších aktivit chatu.

Pokud chat obsahuje velké množství aktivit, může se stát že se v sumarizaci nezobrazí všechny.

 1. Změnit jazyk. Výsledky se vám budou zobrazovat v jazyce který máte nastavený na vašem účtu v daktele. Pokud si přejete jazyk změnit klikněte na tlačítko vlajky a zvolte jazyk který si přejete.

 2. Zkopírovat text sumarizace.

 3. Pomocí palců nám můžete poslat zpětnou vazbu jestli jste s výsledkem spokojeni či nikoliv.


Funkcionality pro psaní

Funkcionality pro psaní

Funkcionality pro psaní je nástroj, který vám zjednoduší psaní textů v Daktele. S jeho pomocí můžete provádět úpravy svého textu a tvarovat ho podle vašich potřeb.

Funkcionality pro psaní jsou dostupné ve všech velkých textových vstupech: emaily, chaty, komentáře a články znalostní báze.

Úpravu textu můžete provést pomocí kliknutí na tlačítko AI funkce.

Otevře se rozbalovací menu s AI funkcemi.

Při zvolení jakékoliv položky z rozbalovacího menu se vám otevře okno Daktela AI, kde se vám vygeneruje výsledek.

Na vaší doméně můžete mít vlastní GPT akce přizpůsobené vašim konkrétním potřebám a preferencím. Najdete je v dolní části rozbalovacího menu.

 1. Textové pole pro generaci vámi zvoleného textu.

 2. Pomocí palců nám můžete poslat zpětnou vazbu jestli jste s výsledkem spokojeni či nikoliv.

 3. Zkrátí text.

 4. Rozšíří text.

 5. Zachová původní text a připíše k němu rozšíření.

 6. Změní text na přátelštější znění.

 7. Změní text na profesionální znění.

 8. Přeloží text do vámi zvoleného jazyka.

 9. Vloží text pod vybranou sekci.

 10. Nahradí vybraný text.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.