Skip to main content
Skip table of contents

Makra

Makra se používají na sloučení několik akci do jednoho tlačítka. Nastavit si je můžete v Spravovat→ Tickety → Makra.


Vytvořit nové makro/Upravit makro

Vytvořit nové makro/Upravit makro

Chcete-li založit nové makro, klikněte na tlačítko Přidat nový.

Chcete-li použít již existující makro jako vzor, klikněte na tlačítko Klonovat ve sloupci Akce.

Chcete-li upravit již existující makro, klikněte na jeho název.

Otevře se detail makra.


Detail makra

Detail makra

Zadejte Název kategorie a poté ji nastavte dle instrukcí níže:

Nastavení

Popis

Popis

Zadejte popis makra.

Pozice

Zvolte na jaké pozici se vaše makro zobrazí.

Zobrazit samostatně

Zaškrtnutím povolíte jestli se makro zobrazí jako samostatný tlačítko. Pokud není zaškrtnuto, makro se zobrazí v rozbalovacím seznamu.

Barva tlačítka

Zvolte barvu vašeho makra.

Akce

Přetáhněte položku ze seznamu maker do pole formuláře. Můžete kombinovat více než jedno makro dohromady. Například můžete zkombinovat makro Znovu otevřít a makro Zpět, kliknutím na tlačítko nastavíte čas kdy se ticket znovu otevře, uloží se změny a vrátíte se zpět na přehled ticketů.

Makro

Popis

Kategorie

Zvolte kategorii pro toto makro. Kliknutím na tlačítko makra se přiřadí zvolená kategorie a uloží se ticket.

Neukládat

Změní se parametry ticketu bez uložení změn.

Oznámení

Notifikace v kalendáři. Kliknutím na tlačítko makra se zobrazí okno vašeho kalendáře. Vyplňte pole a kliknutí uložíte.

Priorita

Zvolte prioritu ticketu pro toto makro. Kliknutím na toto makro změníte prioritu ticketu a uložíte váš ticket.

Smazat

Smažete váš ticket a vrátíte se zpět na přehled ticketů.

Status

Zvolte status pro toto makro. Kliknutím na tlačítko makra přidáte status a uložíte váš ticket.

Pokud chcete nahradit status zaškrtněte pole nahradit.

Stav

Zvolte stav ticketu pro toto makro. Kliknutím na tlačítko makra změníte stav ticketu a uložíte váš ticket.

URL adresa

Kliknutím na toto makro otevřete URL adresu.

V adrese URL je také možné předat parametry/proměnné, které budou nahrazeny reálnými hodnotami.

Vzorová URL:https://www.daktela.com/?title='+object.title+'&name='+object.name+'&contact='+object.contact.name+'

Uživatel

Zvolte uživatele pro toto makro. Kliknutím na makro tlačítko změníte uživatele ticketu. 

Zaškrtněte box Nahradit pokud si přejete uživatele nahradit.

Znovu otevřít

Čas znovuotevření: zvolte čas kdy se ticket znovu otevře. Relativní čas který má být přidaný k aktuálnímu času pro znovuotevření (př. +1 week, 3 days, 7 hours, 2 minutes, 5 seconds)

Přepočítaný čas: zobrazí příklad času kdy se ticket znovuotevře. 

Kliknutím na toto makro se nastaví znovu otevření ticketu a uložíte váš ticket.

Zpět

Uložíte váš ticket a vrátíte se zpět na přehled ticketů.


Vybrat práva

Vybrat práva

V Spravovat → Tickety → Makra  můžete nastavit práva pro vaše makra.

Klikněte na Změnit ve sloupci práva.

Můžete zvolit který uživatel bude mít práva na dané makro. Pro zobrazení makra ve vašem přehledu ticketu, zaškrtněte čtvereček ve sloupci Zobrazit.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.