Skip to main content
Skip table of contents

Pauzy – Sezení

Ve Výpisy→ Sezení → Pauzy si můžete zobrazit, kdy jednotliví uživatelé kontaktního centra zahájili a ukončili různé druhy pauz a jak dlouho je měli zapnuté.


Seznam pauz

Když otevřete Pauzy, filtr Čas bude automaticky nastaven na Dnes. Chcete-li zobrazit pauzy za jiné časové období, vyberte jedno z přednastavených nebo nastavte vlastní.

Dále můžete filtrovat dle Uživatele a skupiny uživatelů. Zaškrtněte symbol přeškrtnutého oka, chcete-li filtrovat i dle deaktivovaných uživatelů. Filtr aplikujte kliknutím na Vyhledat.

Použít můžete také Rozšířený filtr, který se nachází přímo nad tlačítkem Vyhledat.

Chcete-li pauzy seřadit dle sloupce, klikněte na jeho název. Klikněte na něj znovu, chcete-li řazení obrátit.

Kliknutím na Export se otevře dialogové okno Export, kde můžete stáhnout tabulku s vašimi pauzami ve formátu .xlsx nebo .csv. Detailní popis exportu naleznete v Hromadných operacích.
JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.