Skip to main content
Skip table of contents

Připojení k ústředně: konfigurace sítě

Možnosti připojení k ústředně v cloudu Daktela jsou následující:

Způsoby komunikace s virtuální ústřednou

Připojení prostřednictvím internetové sítě

 • Základní způsob připojení vhodný pro naprostou většinu zákazníků

 • Ústředna je dostupná na adrese ve formátu: zákazník.daktela.com

 • Komunikace s ústřednou je chráněna při přenosu pomocí HTTPS protokolu


bezpečnostní doporučení:  omezit komunikaci pouze z IP adres zákazníka - typicky jeho veřejné adresy pobočky / poboček

VPN prostřednictvím IPsec tunelu

Řešení je vhodné pro střední a velké podniky. Využití IPSec protokolu přináší vysokou míru zabezpečení a izolace, čímž umožňuje aby se ústředna stala bezpečnou součástí zákazníkovy infrastruktury.

Pro zákazníky požadující IPsec máme připraven IPsec koncentrátor (gateway). Jedná se o škálovatelný a redundantní systém, postavený na systému Router OS.

Pro optimální nastavení konfigurace je nutná spolupráce Infrastrukturního specialisty Daktela a IT specialisty zákazníka. Nastavení služby je účtováno v rozsahu 1 MD. 

Parametry pro konfiguraci IP sec:

CODE
IKEv2 Policy-based:
IPsec gateway: 88.208.74.172
Phase 1 (IKEv2):
Encryption algorithm: aes-256-cbc
Hash alorithm: sha-384
DH group: DHGroup20 (ecp384)
Lifetime (seconds): 28800
Phase 2 (IPsec):
Encryption algorithm: aes-256-gcm (Preferred) / aes-256-cbc (Alternative)
Hash alorithm: null (Preferred) / sha-512 (Alternative)
PFS Group: DHGroup20 (ecp384)
Lifetime (seconds): 3600


Vyhrazená linka - L2 spoj

Vyhrazená linka na druhé síťové vrstvě, je řešení vhodné pro velké zákazníky, které odstraňuje mnoho možných problémů s propustností a bezpečností.

V současnosti je možné realizovat L2 propojení do Daktela infrastruktury v rámci následujících datových center:

 • TTC DC1, Tiskařská 257/10, 108 00 Praha 10, Czech Republic

 • DC Nagano, U nákladového nádraží 3153/8, 13000 Praha 3, Czech Republic

 • DC Netwise Netwise House, 24 Old Jamaica Road, London SE16 4AW, UK

 • Benestra HC, Údernícka 15, 851 01 Bratislava, Slovakia

Specifikace a odpovědnost stran

 • Daktela navrhne preferovaný rozsah privátního adresního rozsahu pro připojení zákazníkovi sítě. Tento rozsah musí být oběma stranami potvrzen. V případe následného změnového požadavku ze strany zákazníka musí být tento požadavek opět potvrzen ze strany Daktely. Z dané nabídky je vyjmut rozsah (subnet) 10.10.0.0/20, který je určen pro interní použití.

 • Zřízení vyhrazeného L2 propoje je záležitostí zákazníka. Po dohodě je možné zprostředkování objednávky propojení naším account managerem, tato služba je však zpoplatněna.

 • Služba bývá poskytovatelem zpoplatněna.

 • V případě požadavku zákazníka na instalaci vlastního síťového zařízení (router/firewall) do datového centra Daktela je stanovena maximální výše prvku na 1U v rámci racku.

 • Monitoring, konfigurace a správa L2 zařízení umístěného v datovém centru Daktela je odpovědností zákazníka. Daktela v současnosti poskytuje pouze ICMP monitoring.

 • Fyzický přístup k zákaznickým zařízením (router/firewall) v rámci datových center Daktela je vyhrazen pouze autorizovaným osobám ze společnosti Daktela, zákazníkům není fyzický přístup umožněn.

 • Daktela podporuje v rámci L2 propojení BGP směrování.

 • Daktela vytváří separátní a dedikovanou VLAN pro každého zákazníka.

Je možné a doporučeno použití NAT na zákaznickém L2 zařízení.

Pro nastavení konfigurace je nutná spolupráce Infrastrukturního specialisty Daktela a IT specialisty zákazníka. Nastavení služby a zapojení L2 koncového zařízení je účtováno v rozsahu 1 MD.  

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.