Skip to main content
Skip table of contents

Přivítání operátora

V Spravovat →  Nastavení → Přivítání operátora nahrajte a spravujte přivítání, které můžete přehrát během hovoru – buď automaticky po přijetí nebo ručně.


Vytvořit nové přivítání/Upravit přivítání

Vytvořit nové přivítání/Upravit přivítání

Spravovat → Nastavení → Přivítání operátora se zobrazí seznam vašich přivítání.

Chcete-li založit nový přivítání , klikněte na tlačítko Přidat nový.

Chcete-li použít již existující přivítání jako vzor, klikněte na tlačítko Klonovat ve sloupci Akce.

Chcete-li upravit již existující přivítání , klikněte na její název.

Otevře se detail statusu.


Detail přivítání

Detail přivítání

Vyplňte pole Název Popis (volitelný) a poté nastavte přivítání:

Pole

Popis

Kód

Kód pro volání z telefonu. Může obsahovat pouze číslice a znaky "* #"

Uživatel

Zvolte uživatele pro toto přivítání.

Fronty

Zvolte frontu pro toto přivítání.

Přivítání uložte. 


Přidat nahrávku

Přidat nahrávku

Začněte kliknutím na tlačítko Přidat nahrávku. Pokud vaše přivítání již má přidanou nahrávku, potvrďte, zda chcete starou nahrávku přepsat. Pokud ještě nemáte vytvořené přivítání, nejdříve ho vytvořte.

Otevře se okno, kde můžete přidat nahrávku.

Nahrávku můžete přidat 2 způsoby.

  1. Vyberte předem nahranou nahrávku ze svého počítače nebo ji přetáhněte do šedého pole okolo tlačítka Vyberte. Klikněte na tlačítko Uložit.

  2. Nahrajte nahrávku po telefonu. Klikněte na tlačítko Pokračovat a dále postupujte dle instrukcí přímo na obrazovce. Abyste mohli nahrát nahrávku po telefonu, musíte být přihlášeni a v připraveném stavu.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.