Skip to main content
Skip table of contents

Shoper

Přihlaste se do svého Shoperu jako administrátor a postupujte dle následujícího návodu:


Vytvořit novou skupinu administrátorů

Vytvořit novou skupinu administrátorů

Přejděte na Ustawienia → Ogólne → Administratorzy sklepu:

V pravém horním rohu klikněte na Więcej a poté na Dodaj grupę administratorów:

Do pole Nazwa zadejte název skupiny, vyberte dostęp do webapi a klikněte na Zapisz

Přejděte Uprawnienia a nastavte odczyt u Klienci a Konfiguracja. Klikněte na Zapisz.


Přidat nového administrátora

Přidat nového administrátora

Přejděte na Ustawienia → Ogólne → Administratorzy sklepu:

V pravém horním rohu klikněte na Dodaj administratora:

Zadejte všechna pole. Nezapomeňte vybrat Skupin administrátorů (Grupa), kterou jste vytvořili v předchozím kroku!

Zapamatujte si Přihlašovací jméno a Heslo – budete je potřebovat v dalším kroku.


Nastavit integraci v Daktele

Nastavit integraci v Daktele

Zadat údaje o obchodě a administrátorovi do Daktely

V Daktele přejděte na Spravovat → Integrace a v záložce Shoper klikněte na Konfigurovat.

Vyberte, do které CRM Databáze chcete synchronizovat vaše data.

Do pole URI instance zadejte URL vašeho obchodu, např. https://sklep145583.shoparena.pl/

Do pole ID klienta zadejte Přihlašovací jméno administrátora.

Do pole Client secret zadejte heslo administrátora.

Klikněte na Autorizovat.

Namapovat pole CRM

Otevře se seznam CRM polí Daktely. U každého pole, které chcete synchronizovat, vyberte z rozbalovacího seznamu příslušné pole z Shoperu.

Klikněte na Aktivovat.
JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.