Skip to main content
Skip table of contents

Shoptet

Shoptet je české řešení pro podporu eshopů s jednoduchou a intuitivní administrací. Shoptet nabízí široké spektrum funkcí bez nutnosti instalace a komplexní konfigurace.

Přihlaste se do svého Shoptetu jako administrátor a postupujte dle následujícího návodu:

Omezení integrace

Pomocí integrace Shoptet nelze synchronizovat zákazníka včetně jeho objednávek.

Na základě hashů, které naleznete v tomto postupu, se z Shoptetu synchronizují Zákazníci a Objednávky. V současné době se jak u Zákazníků, tak u objednávek v Daktele vytváří nový kontakt. V případě objednávek je name kontaktu číslo objednávky v Shoptetu a kontakt může obsahovat i URL objednávky. Pokud má tedy např. zákazník Tomáš 3 objednávky, v Daktele budou 4 kontakty – 1 ze Zákazníků a 3 z Objednávek.

Chcete-li udržovat seznam Zákazníků a Objednávek v Daktele aktuální, doporučujeme po první synchronizaci integraci vypnout, kontakty sloučit a nové URL s objednávkami přidávat ke kontaktům ručně.

Synchronizovat se vždy musí jak zákazníci, tak objednávky.


Zákazníci

Zákazníci

 • Krok 1.1: Klikněte na Zákazníci

 • Krok 1.2: Klikněte na Export

 • Krok 1.3: Pole Povolit pouze z konkrétní IP adresy nesmí být zaškrtnuté. Zkopírujte Hash zákazníka do pole Hash v Integraci v Daktele. 


Objednávky

Objednávky

 • Krok 2.1: Klikněte na Objednávky.

 • Krok 2.2: Klikněte na Export.

 • Krok 2.3: Nastavte Shoptet - XML formát.


 • Krok 2.4:  Pole Povolit pouze z konkrétní IP adresy nesmí být zaškrtnuté. Zkopírujte Hash objednávky do pole Hash objednávek v Integraci v Daktele. 

 • Krok 2.5: Zvolte Jen nové nebo změněné. Pole Povolit pouze z konkrétní IP adresy nesmí být zaškrtnuté. Zkopírujte část URL objednávky objednávky do pole Orders feed hash v Integraci v Daktele. 


Nastavit integraci v Daktele

Nastavit integraci v Daktele

V Daktele přejděte na Spravovat → Integrace a v záložce Shoptet klikněte na Konfigurovat.

Vyberte, do které CRM Databáze chcete synchronizovat vaše data.

Do pole URI Instance zadejte URL vašeho obchodu, (např. https://1234.myshoptet.com).

Do pole Hash zadejte část URL zákazníka z kroku 1.3 následující po "hash=".

Do pole Hash objednávek zadejte část URL objednávek z kroku 2.4 následující po "hash=".

Do pole Orders feed hash zadejte část URL objednávek z kroku 2.5 následující po "hash=".

Do pole Orders pattern zadejte část URL objednávek z kroku 2.4 mezi "patternID" and "&".

Klikněte na Autorizovat.

Namapovat pole CRM

Otevře se seznam CRM polí Daktely. U každého pole, které chcete synchronizovat, vyberte z rozbalovacího seznamu příslušné pole z Shoptetu.

Klikněte na Aktivovat.

How to get authorisation data.

How to get authorisation data. (The Authorization guide is only available in English.)

 1. Go to the URL of your Shoptet installation's admin section (e.g., https://1234.myshoptet.com/admin).

 2. Log in as the administrator user.

 3. Go to the Connections Shoptet Addons section in the left menu.

 4. Here, search for the Daktela CC addon under Shop administration.

 5. Set the Eshop name integration configuration to the name of your Shoptet. It should be part of your Shoptet URL, e.g., (1234.myshoptet.com.)

 6. Shoptet ID can be found in the top right corner under your name if you are logged into the admin page.
JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.